TSUE rozstrzygnie sprawę polskiego podatku od nieruchomości

 

Wczoraj odbyła się rozprawa w sprawie C-453/23. TSUE rozstrzygnie kwestię zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości w kontekście pomocy publicznej.

 

8 lipca 2024 r. odbyła się rozprawa przed TSUE w sprawie dotyczącej zwolnienia dla infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości w latach 2017-2021. TSUE rozpatruje, czy zwolnienie mogło oznaczać pomoc publiczną, na co od 2021 r. zaczęły powoływać się organy podatkowe.

Sporne jest stosowanie zwolnienia względem bocznic należących do podmiotów prywatnych, jak również objęcie zwolnieniem całych działek gruntów pod taką infrastrukturą. Kolejnym krokiem procesowym będzie opinia rzecznika generalnego, która została zapowiedziana na 7 listopada 2024 r. Następnie można oczekiwać wyroku.

 

Jak podkreśla Rafał Kran, partner, doradca podatkowy w MDDP:

Wyrok po myśli podatników będzie oznaczał, że właściciele bocznic, którzy już zastosowali zwolnienie, nie będą musieli zwracać podatku z odsetkami jako nielegalnej pomocy publicznej. Podatnicy, którym jeszcze się to nie udało, będą mogli zmienić rozliczenia, czy też doprowadzić zawieszone postępowania nadpłatowe do efektywnego końca.

Jeżeli wyrok potwierdzi, że Polska była zobowiązana do notyfikacji zwolnienia do Komisji Europejskiej, to żadne nadpłaty nie zostaną już zwrócone, a część podatników będzie musiała zwrócić pomoc. Nie można wykluczyć, że wyrok będzie miał generalny charakter i pozostawi pewien obszar do rozstrzygania przez sądy krajowe w zależności od okoliczności faktycznych.

 

Przypomnijmy, że sprawą zajmuje się Wielka Izba TSUE, co dowodzi, że sprawa jest wysokiej wagi.

 

***

#WIĘCEJ na stronie Prawo.pl >>

https://www.prawo.pl/podatki/tsue-polski-podatek-od-nieruchomosci-sygn-c-45323,527937.html.