Zespół Cen Transferowych MDDP uzyskał aż 3 pozytywne jednostronne uprzednie porozumienia cenowe zawarte z KAS dotyczące art. 15e ustawy o CIT dla klienta z branży wyrobów alkoholowych.

PROCEDURA APA

Uzyskanie decyzji APA jest dla części podatników jedyną możliwością, aby uwzględnić koszty usług wewnątrzgrupowych jako koszty uzyskania przychodów, co pozwala na wygenerowanie oszczędności podatkowych. Warto przy tym pamięć, że transakcje wewnątrzgrupowe, objęte pozytywnymi decyzjami APA, nie podlegają limitowaniu wynikającemu z art.15e.

Nasz Zespół – liczący obecnie ponad 40 osób – może pochwalić się rosnącym doświadczeniem w tym zakresie. Poza kilkoma uzyskanymi już dla klientów pozytywnymi uprzednimi porozumieniami cenowymi, na rozpatrzenie KAS czeka jeszcze kilkanaście wniosków zgłoszonych przez naszych ekspertów. Wierzymy, że w najbliższym czasie również i one zostaną zwieńczone pozytywnymi decyzjami.

W przypadku pytań dotyczących procedury APA, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Zespołu Cen Transferowych MDDP:

Magdalena Marciniak

Agnieszka Krzyżaniak

Magdalena Dymkowska

Marta Klepacz

Agnieszka Iwańska

Aleksandra Markiewicz

Adrian Mroziewski

Jakub Patalas