Zmiany w podatku od nieruchomości będą niekorzystne dla wielu firm

 

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Będą one niekorzystne dla wielu firm, zwłaszcza energetycznych i telekomunikacyjnych. Projekt ma  przede wszystkim uporządkować kwestie związane z opodatkowaniem dwóch typów obiektów: budowli wykorzystywanych w biznesie oraz garaży podziemnych w budynkach mieszkalnych.

 

Jak będą opodatkowane garaże podziemne i budowle wykorzystywane w biznesie?

Sprawa garaży jest dość prosta: mają one podlegać opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak lokalne mieszkalne. Podatek będzie więc naliczany od powierzchni tych garaży według stawki jak za mieszkania (dość niskiej).

Znacznie bardziej skomplikowana jest sprawa budowli używanych w biznesie. Podlegają one stawce 2 proc. od ich wartości, co czasem oznacza milionowe kwoty. Dotychczas na tym tle dochodziło do wielu sporów między podatnikami a samorządami lokalnymi pobierającymi ten podatek. Przyczyną było nie dość jasne zdefiniowanie tych obiektów w prawie budowlanym, do którego odsyłały przepisy o podatku od nieruchomości.

Ministerstwo Finansów postanowiło wypełnić tę lukę dodaniem do ustawy załącznika z 28 rodzajami budowli. Uzupełniono też przepisy samej ustawy definicją budowli i budynku. W rezultacie nie będzie już dotychczasowej zasady „co nie jest budynkiem – jest budowlą”. Jednak niektóre budowle, np. odkryte stadiony, będą mogły być częściowo traktowane jak budynki, o ile da się wśród nich wyodrębnić budynki. Usunięto też wątpliwości np. wokół podziemnych kanałów, w których biegną kable – opodatkowany będzie sam kanał, bez wliczania do jego wartości drogich światłowodów.

 

***

#WIĘCEJ w dzienniku Rzeczpospolita z komentarzem Rafała Krana – partnera, doradcy podatkowego w MDDP >>
https://www.rp.pl/podatki/art40658641-zmiany-w-podatku-od-nieruchomosci-beda-niekorzystne-dla-wielu-firm.