Akcyza w 2023 roku: wzrost stawek i uszczelnianie systemu, ale też pewne ułatwienia

W podatku akcyzowym już od początku 2023 roku nastąpiło kilka istotnych zmian.

I tak od 1 stycznia 2023 r. wzrosły stawki od:

 • alkoholu etylowego – z 6 903 zł w 2022 r. do 7 248 zł od hektolitra alkoholu etylowego znajdującego się w 100 proc. vol. gotowego wyrobu,
 • piwa – z 9,43 zł w 2022 r. do 9,90 zł  od hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • wina – ze 191 zł w 2022 r. do 201 zł od hektolitra gotowego wyrobu,
 • napojów fermentowanych – ze 191 zł w 2022 r. do 201 zł od hektolitra gotowego wyrobu,
 • wyrobów pośrednich – z 385 zł w 2022 r. do 404 zł od hektolitra gotowego wyrobu.

Nie można zapomnieć również o wyrobach tytoniowych. Od papierosów, tytoniu do palenia oraz od wyrobów nowatorskich także wzrosły stawki akcyzy, ale tylko te kwotowe. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w podatku akcyzowym wyroby tytoniowe objęte są stawką kwotowo-procentową. Stawka procentowa wciąż wynosi 32,05% maksymalnej ceny detalicznej. W przypadku stawki kwotowej wygląda to następująco:

 • papierosy – wzrost akcyzy z 228,10 zł do 250,91 od każdego tysiąca sztuk,
 • tytoń do palenia – wzrost akcyzy ze 155,79 zł do 171,37 zł od kilograma tytoniu,
 • susz tytoniowy – wzrost akcyzy z 252,25 zł do 277,48 zł od każdego kilograma.

Jeśli chodzi natomiast o wyroby nowatorskie, to stawka kwotowa akcyzy wynosi teraz 342,74 zł za każdy kilogram (w 2022 r. 311,58 zł za każdy kilogram), a procentowa – 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia (tu w porównaniu z 2022 r. bez zmian).

Cygaretki i cygara też „dopadł” wzrost stawki podatku akcyzowego – z 433 zł do 476 zł za każdy kilogram.

To jednak nie koniec zmian.

Od początku stycznia każdy przedsiębiorca handlujący płynem do e-papierosów zapłaci akcyzę. Nie pomoże mu już argument, że sprzedaje „aromaty do kominków lub odświeżacze powietrza” w sytuacji, gdy faktycznie sprzedaje roztwory wykorzystywane w papierosach elektronicznych. Zgodnie bowiem z nowo brzmiącą ustawą o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.), stawką 0,55 zł za każdy mililitr opodatkowany jest każdy roztwór, który może być użyty jako płyn do e-papierosów „bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania do sprzedaży”.

Co więcej, od 1 stycznia 2023 r. przestało obowiązywać przewidziane w Tarczy Antyinflacyjnej obniżenie stawek akcyzy dla benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów i gazu LP. Paliwa te objęte są obecnie stawką podatku akcyzowego obowiązującą przed wprowadzeniem Tarczy.

Ponadto od początku stycznia została przywrócona stawka akcyzy dla energii elektrycznej w wysokości 5 zł/MWh.

Coś pozytywnego

 • Producenci energii, w tym jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku gdy produkują na własne potrzeby prąd z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, nie muszą już wykazywać energii elektrycznej w deklaracjach podatkowych, a także prowadzić ewidencji ilościowej prądu.
 • Znika obowiązek starania się przez najmniejszych producentów napojów alkoholowych o certyfikat małego producenta, jeśli sprzedają oni swoje wyroby wyłącznie w Polsce.
 • Od 13 lutego 2023 r. zniesiony zostanie obowiązek składania deklaracji podatkowych przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu całkowicie skażonego alkoholu etylowego (co warte podkreślenia, tego dnia wejdą w życie również przepisy tzw. „unijnej dyrektywy horyzontalnej”).

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn