Zostały już opublikowane akty prawne określające wykaz towarów i usług, w odniesieniu do których w 2023 r. w dalszym ciągu będą obowiązywać stawki VAT obniżone względem tych przewidzianych w ustawie. Zmiany dotyczą również stawek i zwolnień od podatku akcyzowego dotyczących gazu ziemnego i energii elektrycznej.

„Tarcza Antyinflacyjna” będzie w 2023 roku posługiwała się co do zasady innymi instrumentami niż obniżenie stawek VAT. Dlatego obowiązywanie niektórych obniżonych stawek VAT nie będzie już przedłużone.

Oznacza to, że obecna stawka obniżona będzie obowiązywać tylko do 31 grudnia 2022 r. w następujących sytuacjach:

  • 0% VAT – dostawy gazu ziemnego,
  • 5% VAT – dostawy energii elektrycznej oraz energii cieplnej,
  • 8% VAT – dostawy benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów, gazu LPG i LNG.

Od 1 stycznia 2023 r. powyższe dostawy będą podlegały opodatkowaniu podstawową stawką VAT (23%).

Natomiast od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. obniżone stawki VAT na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 będą mogły być w dalszym ciągu stosowane m.in. do:

  • towarów spożywczych wymienionych w poz. 1−18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, innych niż klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), np. mięso, ryby, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, pieczywo, oleje – stawka 0% VAT,
  • środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw (innych niż podłoża mineralne i ziemia ogrodnicza), nawozowych produktów mikrobiologicznych – stawka 8% VAT do 31 grudnia 2024 r.,
  • towarów, które przed wysyłką w ramach WDT będą podlegały usługom na rzeczowym majątku ruchomym – stawka 0% VAT,
  • nieodpłatnego przekazania towarów lub usług na cele pomocy ofiarom wojny na Ukrainie – stawka 0% VAT do 30 czerwca 2023 r.

Kolejne już w ostatnich latach zmiany w zakresie obniżonych stawek wiążą się z koniecznością stosowania przepisów przejściowych (art. 41 ust. 14a i nast. ustawy o VAT), które uzależniają zastosowanie właściwej stawki od momentu dostawy towarów/ wykonania usług, a nie wystawienia faktury. Należy pamiętać, że zmiany stawek VAT oraz przepisy przejściowe obowiązują nie tylko dostawców energii elektrycznej czy gazu ziemnego, ale również podmioty refakturujące ich koszty w ramach rozliczeń z najemcami.

Akcyza w 2023 roku

Z kolei w zakresie podatku akcyzowego przestanie obowiązywać przewidziane do 31 grudnia 2022 r. Tarczą Antyinflacyjną obniżenie stawek akcyzy dla dostaw benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów, gazu LPG. Tym samym od 1 stycznia 2023 r. paliwa te zostaną objęte stawką akcyzy obowiązującą przed wprowadzeniem Tarczy Antyinflacyjnej.

Od 1 stycznia 2023 r. nie będzie miała już zastosowania obniżona do 4,6 zł za MWh stawka akcyzy dla dostaw energii elektrycznej. Tym samym dla energii elektrycznej zostanie przywrócona stawka akcyzy w wysokości 5,00 zł za MWh.

Ponadto tylko do końca roku 2022 r. obowiązywać będzie zwolnienie dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z poniższymi ekspertami:

Tomasz Michaliktomasz.michalik@mddp.pl(+48) 501 733 720
Janina Fornalikjanina.fornalik@mddp.pl(+48) 660 440 141
Agnieszka Kisielewskaagnieszka.kisielewska@mddp.pl(+48) 600 097 363

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.