Anna Misiak ponownie wybrana na wiceprzewodniczącą CFE

25 września 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie CFE Tax Advisers Europe, podczas którego został wybrany nowy Zarząd na lata 2021-2022. Bardzo miło nam przekazać, że podczas Walnego Zgromadzenia, Anna Misiak, z ramienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych, ponownie została powołana na stanowisko wiceprzewodniczącej organizacji!

Ania Misiak w CFE odpowiada m.in. za prace nowego Komitetu roboczego “NEW TAX PROFFESIONALS”, którego celem jest stworzenie w CFE forum dla młodych doradców podatkowych w Europie (przedstawicieli organizacji członkowskich). Głównym celem działania komitetu NTP w CFE jest budowanie transgranicznych relacji pomiędzy osobami, które wstępują do zawodu doradcy podatkowego, omawianie istotnych dla młodych doradców podatkowych spraw i zmian w zawodzie oraz dzielenie się doświadczeniami z krajów członkowskich w zakresie funkcjonowania doradztwa podatkowego z perspektywy młodego doradcy podatkowego.

CFE Tax Advisers Europe jest czołowym europejskim stowarzyszeniem doradców podatkowych, reprezentującym krajowe izby doradców podatkowych oraz instytuty podatkowe. Od 61 lat organizacja zrzesza organizacje z 24 krajów europejskich. Głównym celem CFE jest zrzeszenie wszelkich organizacji doradców podatkowych ze wszystkich państw europejskich, obrona interesów tej grupy zawodowej oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez doradców podatkowych. CFE dąży do koordynacji i rozwoju prawa podatkowego w Europie oraz promuje koordynację przepisów krajowych, które regulują i zabezpieczają zawód doradcy podatkowego. CFE współpracuje z Komisją Europejską, OECD i innymi instytucjami międzynarodowymi, z którymi dzieli się opiniami dotyczącymi projektowanych rozwiązań podatkowych we wszystkich obszarach opodatkowania.