Benchmark do zadań specjalnych

Ceny transferowe – czyli podstawowe zastosowanie analizy cen transferowych

Analiza cen transferowych jest narzędziem pozwalającym na weryfikację, czy warunki ustalane w transakcjach między podmiotami powiązanymi odpowiadają zasadzie ceny rynkowej (ang. arm’s length principle). Pozwala ona zbadać czy warunki ustalone w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom, które ustaliły albo ustaliłyby podmioty niepowiązane. W przypadku, gdy dla danej transakcji zostanie zidentyfikowany obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, to poza nielicznymi wyjątkami, analiza cen transferowych jest jednym z jej obowiązkowych elementów (jako analiza porównawcza lub analiza zgodności).

W tym momencie warto zwrócić uwagę na to, że choć z pozoru nie jest to oczywiste, poza wypełnieniem obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji kontrolowanych, analiza cen transferowych może wykorzystana w szerszym zakresie.

Inne obszary zastosowania analizy cen transferowych

Analiza cen transferowych stanowi najważniejszy element obrony rynkowego charakteru transakcji w trakcie ewentualnej kontroli. Ale żeby spełniała swoją funkcję musi być wysokiej jakości, zarówno pod kątem samego procesu przygotowania, jak i rzetelności i wiarygodności samych danych. Wszystko to sprawia, że analiza cen transferowych jest często najdroższym elementem dokumentacji cen transferowych. I choć w przypadku braku istotnej zmiany warunków w transakcji oraz otoczenia ekonomicznego, analizy mogą być wykorzystywane przez 3 lata, to nieraz klienci zadają pytanie czy może być jeszcze do czegoś wykorzystana. Odpowiedź brzmi tak. Przykładowo nasze jakościowe analizy mogą być wykorzystane w następujących obszarach:

1) Opinie WHT

Jako element dokumentacji do uzyskania opinii o stosowaniu preferencji WHT, w ramach której można potwierdzić możliwość stosowania zwolnienia z poboru podatku u źródła na podstawie przepisów szczególnych, ale również niepobrania podatku lub pobrania w niższej stawce na podstawie odpowiedniej UPO (np. w przypadku odsetek od pożyczek albo opłat licencyjnych za znak towarowy).

2) SSE

W  przypadku nowych inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji, prowadzonych na podstawie decyzji o wsparciu, jak też przedsiębiorców rozliczających zwolnienie od CIT w związku z prowadzeniem działalności w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwolenia – do ustalenia, jakie przychody przypisać działalności zwolnionej i działalności opodatkowanej, jeżeli dochodzi do przesunięć pomiędzy nimi.

3) Estoński CIT

W przypadku podmiotów, które chcą skorzystać z opodatkowania tzw. estońskim CIT (ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych) – pomocniczo przy weryfikacji czy spełniony jest warunek występowania wartości dodanej wyższej niż znikoma dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

4) IP Box

W sytuacji osiągania przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu kub usługi – określenie wielkości dochodu podlegającego opodatkowaniu wg stawki 5% CIT.

5) Strukturyzowanie finansowania

Przy tworzeniu spółek celowych pod projekty (SPV) i strukturyzowaniu rozliczeń ze spółką holdingową i generalnym wykonawcą. W celu dostosowywania formuły rozliczeń do ustawy podatkowej przy jednoczesnej zgodności z umowami z bankiem i generalnym wykonawcą.

6) PE

W celu przypisywania dochodów do zagranicznego zakładu na potrzeby przepisów o cenach transferowych.

7) Uzasadnienia biznesowe / ocena przedsięwzięć

Jako element biznes-planu (np. w przy uzyskiwaniu finansowania z banków), czy uzasadnienia ekonomicznego procesów (np. w przypadku restrukturyzacji).

8) Transakcje z podmiotami niepowiązanymi

Jako pomoc do ustalenia wysokości narzutu lub marży w przypadku transakcji z podmiotami niepowiązanymi.

Dostęp do baz danych zwiększa możliwości

Powyższe przykłady pokazują inne obszary, w których możliwe jest wykorzystanie analiz cen transferowych. Co ważne, mowa tu dokładnie o tych samych analizach, które stanowią element dokumentacji cen transferowych, tzn. które zostały przygotowane wg ściśle określonych reguł określonych w przepisach z zakresu cen transferowych (np. wyłącznie w oparciu o próbę podmiotów niepowiązanych).

A przecież warto mieć na uwadze, że mając swobodny dostęp do baz danych polskich i międzynarodowych możemy analizy te dowolnie rozszerzać i dostosowywać dla innych celów niż ceny transferowe, co jeszcze może zwiększyć ich funkcjonalność (np. poprzez rozszerzenie próby o podmioty działające w ramach grup kapitałowych). Ogromną korzyścią jest tu fakt, że dane finansowe z baz danych są ujednolicone, co pozwala m.in. porównywać wyniki spółek zarówno z tego samego kraju, jak też działających na różnych rynkach. Tu zakres zastosowań takich analiz może być nieograniczony np.:

  • monitorowanie podmiotów, z którymi przedsiębiorcy współpracują na różnych etapach łańcucha dostaw i ich kondycji finansowej: dostawców, poddostawców, podwykonawców, klientów, w tym sprawdzenie wiarygodności partnerów biznesowych, czy przygotowanie wykazu potencjalnych kontrahentów do współpracy,
  • weryfikacja opłacalności danej działalności czy inwestycji, w tym identyfikacja nowych rynków, produktów lub sposobów dystrybucji, czy obszarów, w których ustalone ceny są zbyt wysokie lub zbyt niskie,
  • kontrola kosztów w porównaniu z rynkiem, czyli identyfikacja obszarów, w których można poprawić efektywność,
  • a nawet ocena kondycji finansowej i rentowności konkurencji.

Podsumowanie

Mając analizę cen transferowych przygotowaną na potrzeby dokumentacji cen transferowych warto porozmawiać ze swoimi doradcami, w jakich innych obszarach podatków może być wykorzystana.

Często możemy być bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo benchmark to narzędzie prawdziwie wielofunkcyjne.

Facebook
Twitter
LinkedIn