Ceny transferowe: Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Ustalając ceny transferowe, podatnicy mogą wykorzystywać metody określone wprost w przepisach podatkowych, tj. metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, koszt plus, marży transakcyjnej netto czy podziału zysku.

Podatnicy nie są jednak zobligowani do zastosowania wyłącznie wymienionych metod podatkowych. W tej kwestii posiadają całkowitą dowolność pod warunkiem, że ceny stosowane w transakcjach wewnątrzgrupowych odpowiadają zasadzie pełnej konkurencji. Dowolności co do wyboru metody nie ma natomiast organ kontrolujący na etapie weryfikacji cen transferowych. Jest on związany wyłącznie metodami podatkowymi.

Ustalenie przez podatnika ceny transferowej poprzez zastosowanie metody niepodatkowej rodzi zatem ryzyko, że w razie kontroli i podejrzeń co do rynkowości stosowanych cen, organ przeprowadzi weryfikację rozliczeń na podstawie jednej z metod podatkowych i wówczas wyznaczy rynkowy poziom cen dla transakcji na poziomie odbiegającym od wyników analizy podatnika. Praktyka orzecznicza pokazuje, że wybór przez podatnika metody podyktowanej przepisami ustaw podatkowych zmniejsza ryzyko podważenia przeprowadzonej analizy porównawczej podczas kontroli.

___

#WIĘCEJ w artykule Agnieszki Krzyżaniak i Natalii Roś-Tesznar na łamach Rzeczpospolitej:

https://www.rp.pl/podatki/art38140481-ceny-transferowe-metoda-porownywalnej-ceny-niekontrolowanej