Co się zmieni w JPK VAT pod kątem KSeF?

Pomimo okresu świątecznego i zmian personalnych w strukturach Ministerstwa Finansów prace nad KSeF i związanymi z jego wdrożeniem tematami nie zwalniają tempa, czego przykładem jest opublikowane w ubiegłym tygodniu rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 13). Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian doprecyzowujących regulacje dotyczące zawartości JPK VAT jak również wprowadza nowe elementy związane właśnie z KSeF.

Tym na co warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, jest wprowadzenie obowiązku podawania numerów KSeF faktur w części ewidencyjnej JPK VAT, przy czym względem pierwotnej wersji nowelizacji obowiązek ten złagodzono. Obowiązkowe będzie bowiem jedynie podanie numerów KSeF w części dotyczącej podatku należnego, a dodatkowo obowiązek ten odroczono do 1 stycznia 2025 r. Natomiast od 1 lipca 2024 r., czyli od dnia wejścia w życie obowiązkowego KSeF, będzie możliwe podanie dobrowolnie numeru KSeF w ewidencji podatku należnego. Z kolei w ewidencji dotyczącej podatku naliczonego, podanie numeru KSeF będzie w ogóle dobrowolne i wchodzi w życie od 1 lipca br.

Kolejną kwestia związaną z KSeF jest uwzględnienie uwag zgłaszanych w toku konsultacji odnośnie zastosowania w JPK VAT nowych oznaczeń dotyczących faktur wystawianych poza KSeF. Przypomnijmy, że w pierwszej wersji projektu nowelizacji przewidziano dwa nowe oznaczenia (OFF i BFK), które miałyby się pojawić w ewidencji sprzedaży i zakupu, a miałyby dotyczyć faktur wystawianych w okresie awarii (lub trybie offline) oraz faktur wystawianych w ogóle poza KSeF. Pomysł ten wzbudził liczne głosy sprzeciwu ze strony podatników (w tym także zgłaszane przez MDDP) i jak widać odniosły one skutek.

Poza opisanymi powyżej zmianami warto jeszcze odnotować doprecyzowanie w zakresie danych dotyczących faktur dokumentujących dokonanie dostawy lub wykonanie usług w tym samym okresie, w którym otrzymano zaliczkę. W tym zakresie mogła się pojawić wątpliwość, którą datę podatnik powinien wskazać w JPK VAT jako datę sprzedaży – datę otrzymania zapłaty czy datę wykonania czynności opodatkowanej. Nowelizacja rozwiewa te wątpliwości i wskazuje, że należy w takich przypadkach wskazywać datę wykonania czynności.

Zmiany w nowelizacji rozporządzenia należy ocenić pozytywnie gdyż pokazują, że Ministerstwo rzeczywiście bierze pod uwagę głos podatników, niemniej nie można zapominać, iż zgodnie z pierwotnymi wypowiedziami przedstawicieli MF zmiany w JPK obejmujące kwestie związane z KSeF nie miały być wprowadzane równolegle z wejściem w życie obowiązkowego KSeF. Publikacja rozporządzenia pokazuje również, że mimo licznych głosów za odroczeniem wejścia w życie obowiązkowego KSeF, Ministerstwo obecnie zdaje się nie zakładać przesunięcia tego terminu, a zatem trzeba być przygotowanym do funkcjonowania w nowej, „KSeFowej” rzeczywistości już od 1 lipca 2024 r.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn