Czego nie wiemy o KSeF?

Wprowadzenie obowiązkowego fakturowania poprzez KSeF zostało co prawda odroczone przynajmniej do początku 2024 r., jednak biorąc pod uwagę zakres zmian jakie będą musieli wprowadzić podatnicy w swoich systemach i procedurach aby przygotować się do korzystania z KSeF, czas pozostały do wdrożenia nie jest wcale zbyt długi.

Co więcej, w kontekście zastosowania KSeF w dalszym ciągu pozostaje wiele niewiadomych.

Pierwszym przykładem, który chyba najczęściej pojawia się w rozmowach z podatnikami, jest kwestia wystawiania faktur korygujących. Obecnie, w modelu dobrowolnym fakturę korygującą poprzez KSeF można wystawić wyłącznie jeśli faktura pierwotna była wystawiona również w tym systemie. Co więcej, ustrukturyzowana faktura korygująca musi powoływać numer KSeF faktury pierwotnej. Taka konstrukcja ma prawdopodobnie na celu zmotywowanie podatników do korzystania z systemu, gdyż w ustawie VAT przewidziano znaczące uproszczenie dotyczące wykazywania korekt podstawy opodatkowania w przypadku wystawienia faktury korygującej przez KSeF.

Natomiast w praktyce często zdarza się wystawianie faktur korygujących po upływie kilku lub kilkunastu miesięcy od wystawienia faktury pierwotnej. Biorąc to pod uwagę, po wprowadzeniu obowiązku stosowania KSeF na pewno wystąpią sytuacje, w których podatnicy będą chcieli wystawić fakturę korygującą do faktur wystawionych w sposób dotychczasowy (papierowych lub elektronicznych).

Nasuwa się zatem pytanie, jak powinni postąpić i jak przygotować do tego system i procesy w firmie? Przyjmując, że tak jak w modelu dobrowolnym fakturę korygującą w KSeF będzie można wystawić tylko do faktur wystawionych przez system, ustawa o VAT powinna dawać możliwość wystawienia faktury korygującej w dotychczasowy sposób. Z drugiej strony, możliwym rozwiązaniem byłoby dopuszczenie wystawiania poprzez KSeF faktur korygujących do faktur wystawionych poza systemem. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. W mojej opinii, optymalnym wyjściem z sytuacji byłoby dopuszczenie stosowania obydwu rozwiązań równolegle, przynajmniej w okresie przejściowym po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF.

Kolejną niewiadomą jest kwestia raportowania w KSeF transakcji WNT oraz importu usług. Wprowadzenie takiego obowiązku pojawia się w komunikatach Ministerstwa Finansów, a także było wspomniane w złożonym przez Polskę wniosku o derogację. Jego wdrożenie nie wymaga wydania decyzji derogacyjnej, co wskazano we wniosku Komisji Europejskiej zawierającej projekt decyzji wykonawczej. Niestety, na ten moment brak jest jakichkolwiek informacji na temat tego, jak takie raportowanie miałoby przebiegać i jakie dane powinni przesyłać do KSeF podatnicy.

Innym przykładem niejasności jest to, w jakim zakresie obowiązkiem fakturowania poprzez KSeF zostaną objęte transakcje w modelu B2C.

Wątpliwości będą się zapewne mnożyć wraz z próbami wdrożenia obsługi KSeF przez kolejnych podatników, dlatego też pożądane byłoby opublikowanie chociaż projektu ustawy wprowadzającej obowiązek stosowania systemu, który wskazywałby w jakim kierunku będą zmierzać wprowadzane zmiany. Tymczasem, podatnicy chcący wdrażać KSeF już teraz muszą liczyć się z tym, że przyjęte przez nich obecnie rozwiązania będą musiały zostać skorygowane na potrzeby korzystania z obowiązkowego KSeF.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn