Energia elektryczna z instalacji OZE a akcyza. Kluczowe informacje dla przedsiębiorców

W dobie rosnącego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii (OZE), coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na produkcję energii elektrycznej, zwłaszcza za pomocą paneli fotowoltaicznych. Z taką decyzją wiąże się wiele aspektów fiskalnych, które warto rozważyć, a jednym z nich są obowiązki podatkowe, w tym akcyza.

Akcyza a wytwarzanie energii elektrycznej

Z chwilą rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej w instalacji OZE, przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z różnymi obowiązkami, w tym obowiązkami akcyzowymi. Dlatego warto zastanowić się nad potencjalnymi skutkami akcyzowymi jeszcze przed rozpoczęciem produkcji energii elektrycznej.

W ostatnim czasie na popularności zyskują instalacje fotowoltaiczne, które powstają nie tylko na gruntach, ale także na halach magazynowych czy innych budynkach. Często zdarza się, że takie grunty czy budynki są przedmiotem dzierżawy, najmu, itp. W takiej sytuacji często pojawia się pytanie, który z podmiotów, tj. wydzierżawiający / wynajmujący czy dzierżawca / najemca, będzie podlegał obowiązkom akcyzowym.

Planowanie inwestycji a obowiązki akcyzowe

Na etapie planowania inwestycji warto zastanowić się nad ewentualnymi skutkami akcyzowymi. Pozwoli to na zidentyfikowanie podatnika akcyzy i terminowe wywiązanie się przez ten podmiot z obowiązków akcyzowych, do których należy m.in.:

  • rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA),
  • składanie deklaracji akcyzowych,
  • zapłata podatku akcyzowego,
  • prowadzenie ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

Wyjątki od obowiązków akcyzowych

Nie w każdym przypadku, po stronie przedsiębiorców, pojawią się obowiązki akcyzowe. Mogą wystąpić sytuacje, że podmiot produkujący energię elektryczną nie będzie nimi obwarowany. Czy tak się stanie, będzie uzależnione między innymi od statusu akcyzowego odbiorcy energii elektrycznej.

Podsumowanie

Produkcja energii elektrycznej z OZE to nie tylko ekologiczne i ekonomiczne korzyści, ale także obowiązki podatkowe, w tym akcyzowe. Dlatego przed rozpoczęciem takiej działalności warto dokładnie zapoznać się z przepisami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Pamiętaj, że odpowiednie planowanie i świadomość obowiązków to klucz do sukcesu w każdej dziedzinie biznesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn