Cost segregation a taksonomia ESG

Regulacje unijne dotyczące ESG nadal ewoluują, jednakże nie można traktować ich już jedynie jako wizji przyszłości. Wiele z tych regulacji jest już w mocy, nakładając obowiązki ujawniania informacji na przedsiębiorstwa. Dotyczy to również taksonomii, czyli systemu określającego kryteria zrównoważonej działalności, które umożliwiają ocenę czy działalność danego podmiotu jest „zielona” z perspektywy unijnej. Cost segregation jako zaawansowany sposób rozliczania inwestycji Wyniki oceny taksonomicznej…

Opłata SUP – ekologia tak, ale z VAT?

Od początku bieżącego roku sprzedając konsumentowi żywność lub napoje w opakowaniach jednorazowych należy pobrać od niego opłatę wynoszącą 20 lub 25 groszy. Nowy obowiązek okazał się dla wielu przedsiębiorców zaskoczeniem, a jego wykonania nie ułatwia brak jakichkolwiek wytycznych od resortu klimatu i resortu finansów, ponieważ nie do końca jasna jest kwestia czy do opłaty należy doliczać VAT, który przeważnie obciąża należności za opakowania. Sama regulacja opłaty od opakowań jednorazowych…

Zielone benefity w nowoczesnych miejscach pracy

Obecnie obserwujemy rosnące zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi ochrony środowiska zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców. Zatrudniający stoją przed wyzwaniem dostosowania się do nowych potrzeb pracowników oraz konkurencyjnego otoczenia. Mimo wysiłków niektórych pracodawców w kierunku promowania zielonej transformacji nowoczesnych miejsc pracy, polski ustawodawca nie motywuje pozostałych do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. W polskim systemie podatkowym brak jest bowiem zachęt – ulg podatkowych, zwolnień,…

Energia elektryczna z instalacji OZE a akcyza. Kluczowe informacje dla przedsiębiorców

W dobie rosnącego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii (OZE), coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na produkcję energii elektrycznej, zwłaszcza za pomocą paneli fotowoltaicznych. Z taką decyzją wiąże się wiele aspektów fiskalnych, które warto rozważyć, a jednym z nich są obowiązki podatkowe, w tym akcyza. Akcyza a wytwarzanie energii elektrycznej Z chwilą rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej w instalacji OZE, przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z różnymi obowiązkami, w tym obowiązkami akcyzowymi.…

Taksonomia w branży Real Estate

Znana już jest większość regulacji i standardów unijnych w zakresie raportowania ESG, które na dobre wejdą w życie za rok sprawozdawczy 2024. Częścią raportowania ESG w części środowiskowej są również ujawnienia taksonomiczne, a więc bardzo konkretne wskaźniki finansowe dotyczące spełnienia „zielonych kryteriów” działalności gospodarczej, które przyjęto w UE w ramach Taksonomii. Jedną z branż, która szczególnie została uwzględniona w Taksonomii, jest branża nieruchomości. Dotyczy to zarówno deweloperów, wykonawców, jak i inwestorów…

Co w praktyce oznacza taksonomia dla finansowania nieruchomości (RE)?

Taksonomia stanowi zbiór kluczowych regulacji unijnych dotyczących kryteriów zrównoważonego rozwoju, redefiniując zasady inwestowania w sektorze nieruchomości. Jako część Europejskiego Zielonego Ładu ma stworzyć jednolite wytyczne, które pozwolą na obiektywną ocenę charakteru inwestycji pod kątem jej wpływu na środowisko i zgodności z normami ESG (Environmental, Social, Governance). Taksonomia UE tworzy ramy dla rozwoju zrównoważonych inwestycji, ponieważ: zakłada przekierowanie kapitału na inwestycje zrównoważone środowiskowo określa…

Jaki PIT od służbowych elektryków?

Co raz więcej firm decyduje się na modernizację floty samochodowej w kierunku samochodów elektrycznych. Elektryfikacja flot to proces, który trwa, ale wciąż ma ogromny potencjał wzrostu. Wynika to z oczekiwań pracowników, jak również realizacji przez firmy przemyślanej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy polskie przepisy podatkowe są dostosowane do tego trendu? I tak, i nie. Z jednej strony, przedsiębiorcy wykorzystujący samochody zeroemisyjne w swojej działalności mogą korzystać z dodatkowych preferencji podatkowych. W szczególności, limit amortyzacji…

Komisja zamierza zakazać obrotu produktami wytwarzanymi z wykorzystaniem pracy przymusowej

Komisja Europejska zaproponowała projekt rozporządzenia, które ma wyeliminować produkty wytwarzane z wykorzystaniem pracy przymusowej z rynku UE i tym samym zwiększyć wkład w zwalczanie pracy przymusowej na świecie. Nowa regulacja ma być odpowiedzią UE na jej zobowiązanie jako członka społeczności międzynarodowej do wyeliminowania pracy przymusowej do 2030 r. zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.[1] Główne założenia projektu Projekt przedstawiony przez Komisję wskazuje państwom członkowskim instrumenty, które pozwolą na wyeliminowanie…

CBAM dotknie kolejne branże i będzie egzekwowany przez specjalny urząd

Katalog towarów objętych granicznym podatkiem węglowym (CBAM) został rozszerzony. To efekt akceptacji przez Parlament Europejski zmienionej wersji projektu rozporządzenia dotyczącego tej opłaty. Zgodnie z projektem pierwsze obowiązki związane z CBAM mają zostać wdrożone już 1 stycznia 2023 r. Dlatego już teraz warto wziąć pod uwagę, że CBAM będzie obejmował wiele kategorii towarów. Wcześniej były to jedynie: cement (wybrane produkty z działu CN 2523); energia elektryczna (CN 2716…

Szybsza amortyzacja paneli fotowoltaicznych

Aby ustalić stawkę amortyzacyjną dla paneli fotowoltaicznych należy określić właściwą Klasyfikację Środków Trwałych [KŚT] dla paneli, a następnie sprawdzić stawkę w załączniku do ustawy o podatku dochodowym (od osób prawnych lub fizycznych). KŚT nie wskazuje wprost paneli fotowoltaicznych, dlatego trzeba wziąć pod uwagę bardziej ogólne rodzaje KŚT. Potencjalnie są dwie możliwości: 348 – „Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze” – maksymalna podatkowa stawka amortyzacyjna 7%.…