Jaki PIT od służbowych elektryków?

Co raz więcej firm decyduje się na modernizację floty samochodowej w kierunku samochodów elektrycznych. Elektryfikacja flot to proces, który trwa, ale wciąż ma ogromny potencjał wzrostu. Wynika to z oczekiwań pracowników, jak również realizacji przez firmy przemyślanej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy polskie przepisy podatkowe są dostosowane do tego trendu? I tak, i nie. Z jednej strony, przedsiębiorcy wykorzystujący samochody zeroemisyjne w swojej działalności mogą korzystać z dodatkowych preferencji podatkowych. W szczególności, limit amortyzacji…

Komisja zamierza zakazać obrotu produktami wytwarzanymi z wykorzystaniem pracy przymusowej

Komisja Europejska zaproponowała projekt rozporządzenia, które ma wyeliminować produkty wytwarzane z wykorzystaniem pracy przymusowej z rynku UE i tym samym zwiększyć wkład w zwalczanie pracy przymusowej na świecie. Nowa regulacja ma być odpowiedzią UE na jej zobowiązanie jako członka społeczności międzynarodowej do wyeliminowania pracy przymusowej do 2030 r. zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.[1] Główne założenia projektu Projekt przedstawiony przez Komisję wskazuje państwom członkowskim instrumenty, które pozwolą na wyeliminowanie…

CBAM dotknie kolejne branże i będzie egzekwowany przez specjalny urząd

Katalog towarów objętych granicznym podatkiem węglowym (CBAM) został rozszerzony. To efekt akceptacji przez Parlament Europejski zmienionej wersji projektu rozporządzenia dotyczącego tej opłaty. Zgodnie z projektem pierwsze obowiązki związane z CBAM mają zostać wdrożone już 1 stycznia 2023 r. Dlatego już teraz warto wziąć pod uwagę, że CBAM będzie obejmował wiele kategorii towarów. Wcześniej były to jedynie: cement (wybrane produkty z działu CN 2523); energia elektryczna (CN 2716…

Szybsza amortyzacja paneli fotowoltaicznych

Aby ustalić stawkę amortyzacyjną dla paneli fotowoltaicznych należy określić właściwą Klasyfikację Środków Trwałych [KŚT] dla paneli, a następnie sprawdzić stawkę w załączniku do ustawy o podatku dochodowym (od osób prawnych lub fizycznych). KŚT nie wskazuje wprost paneli fotowoltaicznych, dlatego trzeba wziąć pod uwagę bardziej ogólne rodzaje KŚT. Potencjalnie są dwie możliwości: 348 – „Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze” – maksymalna podatkowa stawka amortyzacyjna 7%.…

Cost segregation w branży OZE – zasada 1:1

Każda kompleksowa inwestycja powinna być profesjonalnie rozliczona dla celów podatkowych. Dotyczy to również projektów realizowanych w branży OZE, zwłaszcza farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Celem rozliczenia cost segregation jest wyodrębnienie wszystkich środków trwałych składających się na daną inwestycję, ustalenie ich wartości podatkowej i księgowej oraz określenie zakresu komponentów podlegających podatkowi od nieruchomości (PON). Cel związany z określeniem podstawy opodatkowania PON budowli jest szczególnie…

Graniczny podatek węglowy – nowe obowiązki importerów towarów

Zgodnie z planami, od 1 stycznia 2023 r. mają obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku z tytułu importu określonej kategorii towarów spoza UE – tzw. granicznego podatku węglowego. Przepisy wynikają z projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). Po wejściu w życie, rozporządzenie będzie wywierać bezpośrednie skutki w każdym państwie członkowskim UE –…

Projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw

23 lutego Komisja Europejska zaprezentowała projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Komisja, biorąc pod uwagę rozmiar europejskiej gospodarki, oraz unijne cele w zakresie zielonej transformacji energetycznej i poszanowania praw człowieka zaproponowała ustanowienie ram prawnych, które zobligują przedsiębiorstwa do dołożenia należytej staranności w zakresie ochrony praw człowieka i ochrony środowiska w ramach swojego łańcucha dostaw. Projekt zakłada, że przedsiębiorcy będą zobowiązani do identyfikowania…

„Podatek od deszczu” – co nowego?

Opłata za zmniejszenie retencji terenowej, potocznie zwana „podatkiem od deszczu”, funkcjonuje w Polsce od kilku lat. Jej głównym celem jest zachęcanie właścicieli nieruchomości do uwzględnienia przy realizacji inwestycji problemu retencji terenowej. W ostatnim czasie pojawiły się zapowiedzi zaostrzenia regulacji w tym zakresie. Ostatecznie rząd zaproponował kosmetyczne zmiany, które mają na celu wzrost efektywności poboru tej opłaty. Aktualne zasady Podatek od deszczu dotyczy nieruchomości powyżej 3.500…

Unijny handel uprawnieniami do emisji CO2 – planowane reformy i pytanie o przyszłość systemu

Unijny handel uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS) to obecnie jeden z kluczowych instrumentów służących trwałej redukcji emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie przeciwdziałaniu zmianom klimatu w EU. Przedstawiona przez Komisję Europejską reforma „Fit for 55”  wprowadza szereg rozwiązań dekarbonizacyjnych, obejmujących również zmiany w funkcjonowaniu systemu. Mają one prowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r., co jest głównym założeniem Europejskiego Zielonego Ładu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze…

Działalność społecznie odpowiedzialna – czy może być korzystna podatkowo?

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej corporate social responsibility [dalej: CSR] oznacza „koncepcję, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną i środowiskową w swojej działalności gospodarczej i stosunkach z zainteresowanymi stronami”. Ze względu na rosnącą świadomość społeczną zagadnienia z zakresu projektów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu coraz częściej są przedmiotem wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji. CSR to koszt podatkowy – utrwalona linia interpretacyjna W wydawanych przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej…