Fit-outy w umowach franczyzowych – na co uważać?

Coraz popularniejszy staje się model franczyzowy, w którym franczyzodawca oferuje franczyzobiorcom fit-out (wyposażenie) w lokalach handlowych jako zachętę do rozwijania biznesu franczyzobiorców i wsparcie w pierwszym etapie współpracy. Taki fit-out może obejmować różne elementy, np.:

 • wyposażenie ruchome (lady, regały, lodówki, narzędzia);
 • prace aranżacyjne w lokalu dostosowujące go do działalności detalicznej (np. okładziny ścienne zgodne z barwami franczyzodawcy);
 • nowy układ ścianek wewnętrznych;
 • nakłady na teren zewnętrzny, np. rampa dostawcza, powiększenie terenu utwardzonego;
 • inne nakłady o charakterze remontowym;
 • gotówka na powyższe nakłady, czyli tzw. cash contribution;

Takie wsparcie wiąże się z różnymi aspektami podatkowymi, m.in.:

 1. podatkowe rozliczenie wydatków franczyzodawcy dla celów podatku dochodowego (Capex, Opex jednorazowy, Opex rozliczany w ramach „podatkowych RMK”;
 2. amortyzacja środków trwałych (wybór metody i określenie stawek);
 3. ewentualny przychód z nieodpłatnych świadczeń po stronie franczyzobiorcy;
 4. rozliczenie ewentualnego przeniesienia własności fit-outu po upływie umowy franczyzowej, tj. m.in. darowizna lub odpłatna sprzedaż na rzecz franczyzobiorcy.
 5. likwidacja środków trwałych franczyzodawcy,
 6. prawo do odliczenia naliczonego VAT.

Zagadnienia podatkowe będą zależeć w szczegółach od:

 1. zapisów umowy franczyzowej,
 2. zakresu technicznego aranżacji lokalu,
 3. formy wsparcia,
 4. tytułu prawnego do nieruchomości (nierzadko prace są wykonywane w lokalu, który należy do podmiotu trzeciego i który jest wykorzystywany w ramach umowy najmu).

Przekazanie fit-outu może przybrać formę tzw. umowy toolingu, której istotą jest przekazanie środków pracy, narzędzi w ramach kontraktu biznesowego. Aktualnie organy podatkowe korzystnie oceniają skutki takich umów z punktu widzenia franczyzodawcy i franczyzobiorcy, tj. m.in. w zakresie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów franczyzodawcy (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne), prawa do odliczenia VAT oraz braku przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Zainteresowanie franczyzą na rynku wciąż rośnie. Pojawiają się również nowe modele współpracy. Warto pamiętać o tych różnych aspektach. W szczególności właściwym krokiem wydaje się odpowiednie zredagowanie modelowej umowy franczyzowej, która pozwoli zabezpieczyć pozycję zarówno franczyzodawcy, jak również franczyzodawcy. Oferujemy pełne wsparcie w tym zakresie, dopasowując rozwiązania do oczekiwań biznesowych. Posiadamy szerokie doświadczenie związane z doradztwem dotyczącym fit-outówcash contribution dla branży nieruchomości oraz franczyzowej.

Facebook
Twitter
LinkedIn