Hotele poza podatkiem minimalnym od budynków – przełomowy wyrok NSA

W wyroku z 4 lipca 2023 r., sygn. akt II FSK 71/21, NSA uznał, że hotele nie podlegają podatkowi od przychodów z budynków, czyli tzw. podatkowi minimalnemu. Jest to przełomowy wyrok, wbrew dotychczasowej linii orzeczniczej, zgodnie z którą budynki takie jak hotele, domy studenckie, PRS (w ramach profesjonalnego rynku najmu mieszkań) podlegają tej daninie.

Aktualnie podatkowi podlegają wszystkie budynki, które są przedmiotem umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, a więc m.in. centra handlowe, budynki biurowe czy hale magazynowe. Do tej pory sądy uważały, że umowa hotelowa jest umową o podobnym charakterze do umowy najmu. Nie zgodził się z tym NSA. Zdaniem sądu usługi hotelarskie są regulowane odrębną ustawą hotelową i nie mieszczą się w ramach tytułu XVII kodeksu cywilnego „najem i dzierżawa”. Umowa hotelowa jest umową nazwaną, a więc nie można rozszerzać na nią obowiązku związanego z podatkiem minimalnym, skoro przepisy podatków dochodowych wprost się do niej nie odnoszą.

Na razie poznaliśmy uzasadnienie ustne tego wyroku. Przełomowe konkluzje mogą wynikać również z uzasadnienia pisemnego. Szczególnie interesujące wydaje się to, czy wyrok będzie miał szersze zastosowanie niż tylko do hoteli. Dotyczy to zwłaszcza domów studenckich i budynków PRS, które również nie są „wynajmowane” na podstawie typowych umów najmu, a umów łączących elementy różnych konstrukcji i regulacji.

Co prawda regulacja o podatku minimalnym od budynków przewiduje szczególną procedurę zwrotową, to jednak jest to możliwe dopiero po rozliczeniu zeznania rocznego. Zapłata podatku wiąże się zatem z koniecznością zaangażowania gotówki, a same zwroty nie są oprocentowane jak nadpłaty. Ponadto nie można wykluczyć niekorzystnych implikacji z samego  postępowania zwrotowego, które często wiąże się z gruntowną kontrolą całego rozliczenia podatkowego Możliwość wyłączenia  z obowiązku podatkowego jest zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem.

Zapraszam do kontaktu, jeżeli chcielibyście Państwo poznać więcej szczegółów dotyczących tego wyroku lub w zakresie innych zagadnień odnoszących się do podatku minimalnego od budynków i procedury zwrotowej.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn