Jak uprościć reorganizację, aby uniknąć niespodzianek i utrudnień

Przepisy dotyczące opodatkowania reorganizacji grup kapitałowych, takich jak połączenia, podziały czy wymiana udziałów, należą do jednych z najbardziej skomplikowanych regulacji prawa podatkowego. Jeżeli dodać do tego ich nieścisłość, brak wewnętrznej systematyki oraz urzędowych objaśnień, kwestią kluczową staje się szukanie uproszczeń w samym procesie reorganizacji, tak aby zminimalizować ekspozycję na niejasne lub niekorzystne regulacje.

#WIĘCEJ na ten temat w artykule autorstwa Jacka Wojtacha i Darii Górki w ramach cyklu MDDP dot. reorganizacji w firmach na łamach Rzeczpospolitej.

Facebook
Twitter
LinkedIn