Kalejdoskop podatkowy – czyli co w podatkach piszczy

Podatki to nie wymysł współczesnych czasów. Podatki istnieją od ponad 4000 lat przed naszą erą i stanowią obciążenie finansowe podatników (kiedyś poddanych) na rzecz państwa (kiedyś królestwa/monarchy). Początkowo były dobrowolne, ale z czasem stały zwyczajowe, by wreszcie stać się obowiązkiem. Charakter daniny jakim były podatki też ulegał zmianie na przestrzeni wieków w zależności od grupy społecznej               i potrzeb. Początkowo pobierano je w naturze: zbiory rolne (rolnicy), wyroby rzemieślnicze (rzemieślnicy), daniny (kupcy).

W Polsce system podatkowy rozpoczął swój okres regulacji po 1918 r. – pojawiła się wówczas Ordynacja Podatkowa i inne przepisy mające na celu ujednolicić system podatkowy. Jednak wybuch II Wojny Światowej znacznie zniweczył to co zostało dokonane. Na kolejne zmiany przyjdzie czekać dość długo czyli do 1997 r., kiedy to uchwalona zostanie nowa ustawa Ordynacja Podatkowa.

Podatki są publicznoprawnymi, nieodpłatnymi, przymusowymi oraz bezzwrotnymi świadczeniami pieniężnymi na rzecz państwa. Stanowią one główne źródło dochodów państwa oraz umożliwiają finansowanie jego różnych działalności. Najprościej rzecz ujmując, dzięki podatkom państwo np. opłaca szpitale, edukację, szkolnictwo wyższe, funkcjonowanie sądów, bezpieczeństwo, budowę dróg, wspiera rozwój transportu czy najuboższych i wiele innych obszarów życia.

W Polsce wyróżniamy kilkanaście rodzajów podatków i różnią się od one siebie podmiotem opodatkowania (kto jest opodatkowany), przedmiotem (co podlega opodatkowaniu) oraz sposobem poboru podatku (trybem i warunkami płatności).

Co do zasady wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje podatków tj. bezpośrednie (których jest znacznie więcej) oraz pośrednie.

Wśród podatków bezpośrednich możemy wyróżnić:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od środków transportowych
 • podatek tonażowy
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin

Natomiast podatki pośrednie to:

 • podatek od towarów i usług (VAT)
 • podatek akcyzowy (AKC)
 • podatek od gier

Mając na uwadze tą różnorodność podatkową warto więc wiedzieć o podatkach nieco więcej, by w tym gąszczu przepisów nie przegapić czegoś istotnego. Podatki może to nie wróg, ale warto je znać.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga Akademia Pana Taxa i innych wpisów, które pozwolą być na bieżącą ze zmianami, które funduje nam ustawodawca.

Facebook
Twitter
LinkedIn