Wprawdzie Polski Ład rozszerzył katalog transakcji zwolnionych z obowiązku przygotowania analizy porównawczej i analizy zgodności, jednak nadal trzeba składać oświadczenie o rynkowości transakcji, o co nie jest łatwo bez takich analiz.

Uproszczenia wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu, zakładające zwolnienie z obowiązku dołączenia do dokumentacji cen transferowych analizy porównawczej lub analizy zgodności, obowiązują z mocą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2021 roku. Z perspektywy podatnika wprowadzone zmiany można uznać za korzystne, ponieważ znacząco usprawnią proces raportowania i wypełniania obowiązków w zakresie cen transferowych. Należy jednak pamiętać o obowiązkach sprawozdawczych, których właściwe spełnienie może zależeć od sporządzenia analizy cen transferowych, jak np. w przypadku potwierdzenia rynkowości cen stosowanych w transakcjach wewnątrzgrupowych w oświadczeniu przeniesionym od 2022 roku do formularza TP-R, na co dowodem może być właśnie przeprowadzona analiza cen transferowych.

#WIĘCEJ w artykule Jakuba PatalasaRzeczpospolitej.

Facebook
Twitter
LinkedIn