Niepokojący projekt zmian podatku od nieruchomości – o co pytają na szkoleniach?

 

17 czerwca 2024 r. został opublikowany długo oczekiwany projekt zmian w podatku od nieruchomości, dotyczący definicji budowli i budynku.

 

Zmiany mają wejść w życie od 2025 r. i są konsekwencją orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza w kontekście  nieakceptowalnego odwoływania się w zakresie definicji z Prawa budowlanego. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Ministerstwo Finansów zaproponowało regulacje, które nie utrzymują obecnego stanu prawnego. Proponowane zmiany są istotne i mogą prowadzić do zwiększenia zakresu opodatkowania budowli dla przedsiębiorstw.

 

 1. Jak w projekcie zmian przepisów traktowane będą trafostacje? Czy trzeba będzie opodatkować je podatkiem od nieruchomości od 2025 roku?
 2. Czy można podać jakiś przykład do pojęcia „części budowlane urządzeń niestanowiących części budowli, o których mowa w lit. a,”” wymienionych w projekcie definicji budowli?
 3. Jaki budynek może być częścią budowli „przejście dla pieszych: nadziemne i podziemne oraz ciąg pieszy”? Chodzi mi o zapis w definicji budynku dotyczący nowego załącznika nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 4. Czy po zmianie przepisów trzeba na nowo dokonać oceny wszystkich obiektów i dokonać klasyfikacji czy to będzie dotyczyć tylko nowych inwestycji?
 5. Czy objecie zakresem opodatkowania nowych przedmiotów dotychczas nieopodatkowanych może tworzyć ryzyko za lata przeszłe, szczególnie z uwagi na niejednolite w wielu kwestiach orzecznictwo?
 6. Jak będzie wyglądać kwestia opodatkowania placu tymczasowego dla potrzeb budowy, który może istnieć przez czas realizacji inwestycji, a po jej zakończeniu zostaje usunięty?
 7. Czy mogłabym prosić o potwierdzenie, że pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego znika?
 8. Czy prawdą jest, że projekt przewiduje opodatkowanie farm fotowoltaicznych od wszystkich komponentów, w tym paneli PV?
 9. Jak będzie wyglądać opodatkowanie konstrukcji fotowoltaicznych na dachach budynków?
 10. A farmy wiatrowe na morzu? Czy są w tym zakresie zmiany w podatku od nieruchomości?”
 11. Jak będzie wyglądała definicja komór fermentacyjnych (bioreaktorów) biogazowni jako źródła OZE, która do tej pory była traktowana jako budowla z racji braku dachu, gdzie przykrycie fermentatorów było traktowane jako urządzenie?
 12. Zmiany mają dotyczyć podatku od nieruchomości, a nie podatku dochodowego. Jakie znaczenie może mieć ewidencja środków trwałych dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości? Jakie znaczenie będą mieć definicje budynku i budowli z KŚT?
 13. Nieczynna linia kolejowa – co w takim przypadku z np. nastawnią – budynek czy budowla? Co gdy nastawnia znajduje się w budynku dworca?”
 14. Kto będzie podatnikiem dla obiektów typu namioty, elektrownie fotowoltaiczne w sytuacji gdy są instalowane na gruncie dzierżawionym?

 

Na powyższe pytania odpowiadają eksperci MDDP specjalizujący się w podatku od nieruchomości – Rafał KranŁukasz Szatkowski.

 

***

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >>
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/59580,8-lipca-2024/77869,Podatki-i-Ksiegowosc/915226,Niepokojacy-projekt-zmian-w-podatku-od-nieruchomosci.html.