Nowe obowiązki ewidencyjne dostawców usług płatniczych

Luty br. cechował się zagęszczeniem legislacyjnym w zakresie ustawy o VAT. Podatnicy z niecierpliwością czekają na zmienioną wersję projektu ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF. Na ostatniej prostej jest też ustawa wprowadzająca uproszczenia w zakresie podatku VAT – Slim VAT 3.

Dodatkowo do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący wprowadzenia nowych wymogów dla dostawców usług płatniczych. Przepisy te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Planowane zmiany są częścią pakietu na rzecz zwalczania oszustw związanych z VAT w obszarze handlu elektronicznego.

Zgodnie z projektowanymi przepisami dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia w postaci elektronicznej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych za każdy kwartał. Będą także musieli przechowywać tę ewidencje przez 3 lata od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność oraz do przekazania tej ewidencji odpowiednim organom.

Obowiązkiem raportowania będą objęte tylko tzw. płatności transgraniczne. A zatem takie, gdy płatnik znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego lub terytorium państwa trzeciego. Dodatkowo dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy przekroczy 25 płatności w kwartale.

Projekt ustawy zawiera szczegółowy zakres danych, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez dostawców usług płatniczych.

Znaczenie w VAT

Współpraca między państwami członkowskimi ma kluczowe znaczenie dla uzyskania informacji niezbędnych do kontroli transgranicznych dostaw i świadczenia usług objętych VAT.

Środki przewidziane w dyrektywie wpływają także na ustawę o VAT i zmierzają do skuteczniejszego wykrywania nieprawidłowości VAT w obszarze e-commerce, a tym samym przyczyniają się do poprawności i efektywności poboru tego podatku.

Podatnicy powinni zatem zweryfikować, czy kwalifikują się do katalogu podmiotów, które spełniają definicje dostawcy usług płatniczych. Dzięki temu będą w stanie na czas przygotować się na nadchodzące obowiązki ewidencyjne.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn