Nowe preferencje dla pomagających Ukraińcom

Do 30 czerwca darowizny dla uchodźców oraz walczących w Ukrainie, przekazane za pośrednictwem określonych organizacji, będą z 0 proc. VAT. Zgodnie z nowelizacją zerowa stawka ma zastosowanie dla darowizn i nieodpłatnych świadczeń na rzecz organizacji określonych w rozporządzeniu: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Na liście nie ma organizacji pozarządowych.

Eksperci uważają, że zmian powinno być więcej. Należałoby rozszerzyć ulgę na powrót. Konieczne są też zmiany w rozliczaniu umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z uchodźcami. – Dziś, jeżeli obywatel

Ukrainy nie przedstawi certyfikatu rezydencji ze swojego państwa, to zleceniodawca musi pobrać 20-proc.zryczałtowany podatek dochodowy – przypomina Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy i starszy menedżer w zespole podatków osobistych i doradztwa dla pracodawców w MDDP.

Zdaniem ekspertów niewystarczające są też rozwiązania dla biznesu wspierającego uchodźców i walczących na Ukrainie. – Firmy powinny móc zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na świadczenia (rzeczowe, nieodpłatne usługi) przekazywane bezpośrednio na rzecz obywateli Ukrainy (osób fizycznych), a nie tylko za pośrednictwem organizacji pozarządowych – uważa Magdalena Zamoyska, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Facebook
Twitter
LinkedIn