Nowelizacja ustawy o PCC czeka na podpis Prezydenta

7 lipca 2023 r. Sejm odrzucił poprawki Senatu do projektu ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Tym samym nowelizacja czeka już tylko na podpis Prezydenta.

Przypomnijmy, że projekt wprowadza m.in. nową stawkę PCC w wysokości 6% dla nabywających szósty i kolejny lokal mieszkalny oraz zwolnienie z PCC dla kupujących pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym.

Zwolnieniem mają zostać objęte osoby fizyczne, które dokonują zakupu:

 1. prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
 2. prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego, albo domu jednorodzinnego.

Zwolnienie będzie mieć zastosowanie, jeśli osobie fizycznej (lub osobom fizycznym dokonującym wspólnego zakupu) w dniu sprzedaży lub przed dniem sprzedaży nie przysługiwało żadne z ww. praw. Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli kupujący nabył w drodze dziedziczenia udział w nieruchomości mieszkalnej, który nie przekraczał 50%.

Stawka 6% ma zostać nałożona na kupujących, którzy nabywają szósty i kolejny lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, lub udziały w tych lokalach. Będą nią objęte  jedynie sprzedaże opodatkowane podatkiem VAT. W praktyce zmiany nie powinny objąć sektora PRS.

Podsumowując, w naszej opinii stawka 6% będzie miała zastosowanie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 1. nabycie więcej niż pięciu odrębnych lokali mieszkalnych (lub udziałów w tych lokalach), 
 2. w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej,
 3. jeżeli ich sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT (a więc, gdy nie stosuje się zwolnienia z VAT do sprzedaży nieruchomości).

Zważając na to, w naszej ocenie spod obowiązku stosowania stawki 6% PCC powinny być wyłączone:

 1. komercyjne lokale usługowe (niemieszkalne),
 2. nabycia całych budynków,
 3. nabycia liczby lokali przekraczającej 5, ale znajdujących się w budynkach położonych na gruntach objętych kilkoma odrębnymi księgami wieczystymi,
 4. nabycia udziałów w spółkach posiadających lokale mieszkalne,
 5. umowy dotyczących transakcji niepodlegających efektywnemu opodatkowaniu VAT, które będą obciążone standardową stawką 2% PCC.

Wprowadzenie zwolnienia z PCC od zakupu pierwszego mieszkania wejdzie w życie po upływie 30 dni od wejścia w życie ustawy, natomiast stawka 6% PCC będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn