Obowiązek stosowania kas fiskalnych dla myjni odroczony do 1 lutego 2023 r.

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 29 września 2022 roku zmieniające rozporządzenie  w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W rozporządzeniu przewidziano odroczenie do 1 lutego 2023 r. obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dla usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach czy innej formie (bezgotówkowej).

Znaczenie w VAT

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia można przeczytać, że ponowne przesunięcie terminu obowiązku stosowania kas rejestrujących związane jest z problemami firm z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że z jednej strony monitorowało na bieżąco branżę producentów kas rejestrujących w zakresie dostępności urządzeń fiskalnych odpowiednich do zastosowania w przypadku branży myjni samochodowych, a z drugiej strony także dokonywało analizy sygnalizowanych przez podatników problemów z nabyciem i montażem takich kas. Wejście w życie rozporządzenia jest zatem korzystnym rozwiązaniem dla branży myjni samochodowych, przedłużającym okres, w jakim przedsiębiorcy powinni dostosować się do nowych obowiązków dotyczących stosowania kas rejestrujących.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn