Obowiązki CBAM już od października 2023 r.

Parlament Europejski oraz Rada UE zaakceptowały projekt rozporządzenia w sprawie mechanizmu CBAM (ang. „Carbon Border Adjustment Mechanism”), o którym niejednokrotnie pisaliśmy na naszym blogu. Zgodnie z tym projektem pierwsze obowiązki związane z CBAM zaczną obowiązywać już od 1 października 2023 roku.

CBAM w swoim założeniu powinien zminimalizować ryzyko związane z przywozem towarów z krajów trzecich, które nie stosują unijnych środków w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez nałożenie dodatkowych kosztów na importerów. Koszt ten uzależniony będzie przede wszystkim od emisji wbudowanych i rozliczany poprzez certyfikaty CBAM.

Katalog towarów

CBAM początkowo obejmie swoim zakresem w szczególności import:

  • cementu (wybrane produkty z działu CN 2523) oraz glinki kaolinowej (CN 2507),
  • energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
  • nawozów (m.in. z działów CN 2808, 2814, 2834, 3102, 3105 z wyjątkiem CN 3105 60 00),
  • żelaza i stali (wybrane produkty z działu CN 72 i 73) oraz aglomerowanych rud żelaza (CN 2601 12 00),
  • aluminium (wybrane produkty z działu CN 76),
  • wodoru (CN 2804 10 000).

Obowiązywanie przepisów

Od 1 października 2023 roku – etap przejściowy – przedsiębiorcy będą zobowiązani do przygotowywania kwartalnych sprawozdań dotyczących przywozu towarów objętych reżimem CBAM – etap ten potrwa do 31 grudnia 2025 r.

Od 31 grudnia 2024 roku – rozpocznie się proces składania wniosków o autoryzację podmiotów jako upoważnionych zgłaszających CBAM, rejestracji operatorów i instalacji w krajach trzecich oraz zakładania kont w rejestrze CBAM.

Od 1 stycznia 2026 r. – rozpocznie się sprzedaż certyfikatów CBAM, podmioty będą zobowiązane do obliczania emisji wbudowanych (pierwszą deklarację należy złożyć do 31 maja 2027 roku za rok 2026), zaczną obowiązywać przepisy dotyczące kar i umorzenia certyfikatów.

Wdrożenie CBAM

CBAM będzie miał ogromny wpływ na łańcuchy dostaw w szczególności w branżach produkcyjnych, ale też na prace agencji celnych. Przepisy częściowo zaczną obowiązywać już w tym roku, w związku z czym należy niezwłocznie rozpocząć przygotowanie do wdrożenia CBAM, w szczególności:

  • zweryfikować listy importowanych towarów zarówno pod kątem ich klasyfikacji i pochodzenia w celu rozpoznania obowiązków wynikających z CBAM, jak i również w zakresie danych wymaganych do spełnienia obowiązków sprawozdawczych,
  • wdrożyć procedury wewnętrzne wskazujące zakres obowiązków poszczególnych pracowników oraz sposoby realizacji przepisów CBAM.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn