Obwieszczenie dotyczące rodzaju bazowej stopy procentowej i marży na 2023 r. opublikowane!

Nowe obwieszczenie Ministra Finansów ws. ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych (safe harbour dla transakcji finansowych) zostało opublikowane 23 grudnia 2022 r.

Minister Finansów dokonał aktualizacji warunków upoważniających do skorzystania z uproszczenia safe harbour dla transakcji finansowych.

Nowa marża – podwyższona w stosunku do poprzedniego obwieszczenia:

  • dla pożyczkobiorcy wynosi maksymalnie 2,9 punktu procentowego (zmiana z 2,8 punktu procentowego),
  • dla pożyczkodawcy wynosi minimalnie 2,4 punktu procentowego (zmiana z 2,0 punktów procentowych).

Zmianie uległy również stopy bazowe dla PLN (dodana stopa WIRON 3M) oraz USD (zmiana z SOFR 3M Compound Rate na 90-day Average SOFR).

Rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży ogłoszone w opublikowanym obwieszczeniu obowiązują od dnia 1 stycznia 2023 r.

Dla pożyczek (kredytów i emisji obligacji), udzielonych w USD albo GBP przed dniem 1 stycznia 2022 r., dopuszczono kontynuację stosowania bazowej stopy procentowej, opartej o wycofywane z rynku finansowego wskaźniki LIBOR USD 3M i LIBOR GBP 3M, w celu uporządkowanego wygaszania (aneksowania) tych umów. Docelowo, dla transakcji w USD albo GBP objętych regulacją safe harbour, będą mieć zastosowanie bazowe stopy procentowe oparte wyłącznie na nowych wskaźnikach referencyjnych, odpowiednio: SOFR i SONIA.

Link: https://monitorpolski.gov.pla/MP/2022/1260

Powiązane treści

Automatyczne sporządzenie dokumentacji cen transferowych

Facebook
Twitter
LinkedIn