Opodatkowanie programów motywacyjnych opartych na akcjach – o co pytają na szkoleniach?ESOP (and. employee stock ownership plan) to benefit pracowniczy, program motywacyjny, który nagradza pracowników za ich wkład w rozwój firmy. Umożliwia on pracownikom stanie się współwłaścicielami firmy.

 

W dłuższej perspektywie czasowej, dzięki temu rozwiązaniu, pracownicy mają udział w sukcesach firmy, w której są zatrudnieni. Jest to ważny instrument w budowaniu wartości rozwijających się biznesów, ponieważ mądrze zaplanowany ESOP znacząco zwiększa szanse na długoterminowy wzrost.

Aby ESOP był bezpieczny, trzeba odpowiednio zarządzać kwestiami podatkowymi.

Jakie przewagi podatkowe mają ESOP-y nad innymi formami benefitów pracowniczych?

Jak efektywnie zaprojektować system motywacyjny oparty na akcjach/udziałach/opcjach?

Na te i wiele innych pytań odpowiadają eksperci podatkowi MDDP – Anna MisiakAgnieszka Telakowska-Harasiewicz.

 

***


Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce ustanowiło program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników spółki. Nadzwyczajne walne zgromadzenie podjęło również decyzję o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki oraz o emisji warrantów subskrypcyjnych.

Dzięki programowi motywacyjnemu jego uczestnicy nabędą prawo do nieodpłatnego objęcia warrantów, a także wykonania praw wynikających z warrantów przez objęcie określonej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki na warunkach preferencyjnych, tj. po cenie nominalnej. Uczestnikami programu motywacyjnego są osoby uzyskujące od spółki przychody ze źródeł przychodów, o których mowa w art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 226; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 232; dalej: ustawa o PIT) – tj. przychody z umowy o pracę – oraz art. 13 ustawy o PIT – tj. przychody z działalności wykonywanej osobiście. Warranty nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich, są jednak dziedziczone.

  • Czy taki program spełnia przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11–11b ustawy o PIT?
  • Czy przychód po stronie uczestników programu motywacyjnego powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji objętych w następstwie wykonania praw z warrantów?
  • Czy będzie to przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT, podlegający 19-proc. podatkowi dochodowemu?

 

***

#WIĘCEJ w artykule Anny MisiakAgnieszki Telakowskiej-Charasiewicz w Dzienniku Gazecie Prawnej >>
https://www.gazetaprawna.pl/rachunkowosc-i-audyt/artykuly/9527332,opodatkowanie-programow-motywacyjnych-opartych-na-akcjach.html.