Oświadczenie TP za 2022 r. – mniej formalności, szerszy zakres

Pierwszy kwartał 2023 r. dobiega końca, podatnicy zapoznali się już ze zmianami, jakie przyniósł nowy rok w obszarze cen transferowych. Najważniejszą z nich jest skrócenie terminów dokumentacyjnych i sprawozdawczych, ale poza tym z początkiem roku wprowadzono szereg z pozoru mniejszych zmian. Mniejszych, ale nie mniej ważnych. Przykładem takiej zmiany jest zakres i sposób złożenia oświadczenia TP.

Zmiany dotyczące oświadczenia TP

Za 2022 r. nie ma obowiązku składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze stosowanych cen. W zamian oświadczenie ma stanowić integralną część informacji o cenach transferowych (TP-R). Tym samym, złożenie formularza TP-R będzie równoznaczne ze złożeniem oświadczenia TP. Dzięki temu zmaleje ilość formalności, jakie należy wypełnić, aby sprostać wszystkim wymogom w zakresie cen transferowych, co należy ocenić pozytywnie

Wzór formularza TP-R za 2022 r. nie został jeszcze opublikowany, a więc nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądała część dotycząca oświadczenia. Na podstawie znowelizowanej ustawy o CIT oraz projektu rozporządzenia dotyczącego TP-R można wnioskować, że jego zakres będzie rozszerzony. Podatnicy, poza potwierdzeniem, że ceny transferowe są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, będą również oświadczać, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Zmiana może wydawać się doprecyzowująca, ale warto zauważyć, że za zmianami w brzmieniu oświadczenia idą również konsekwencje w zakresie sankcji związanych z obowiązkami dokumentacyjnymi i sprawozdawczymi w zakresie cen transferowych. W sytuacji, gdy dane są niezgodne ze stanem rzeczywistym, przewidziano karę w wysokości sięgającej nawet 720 stawek dziennych, tj. nawet ponad 28 mln PLN – tyle samo, ile za niezłożenie formularza (wraz z oświadczeniem).

Podsumowując, złożenie oświadczenia nie jest tylko prostym obowiązkiem sprawozdawczym.

Brak formalnego dokumentu, ale większa odpowiedzialność i mniej czasu na pozyskanie danych

Nowy zakres oświadczenia, powinien zwrócić uwagę podatników. Prosta aktualizacja dokumentacji, bez wejścia w stan faktyczny, jest ryzykowna. Często niespójności w stanie faktycznym są wskazywane przez kontrolujących, a to generuje niepotrzebny stres i zawiłości związane z przygotowaniem odpowiednich wyjaśnień w ograniczonym czasie. Ponadto, podmioty należące do  grup międzynarodowych nierzadko mają problem z pozyskaniem wszystkich szczegółowych informacji i dokumentów dotyczących transakcji kontrolowanych.

Do tej pory organy stały na stanowisku, że podatnik ma obowiązek pozyskania odpowiednich informacji, a grupa powinna mieć jasną politykę. Niesformalizowane dotąd stanowisko znalazło teraz odzwierciedlenie w zmienionej treści oświadczenia. Należy przypuszczać, że skoro przepisy w tym zakresie zostały doprecyzowane, a sankcje zwiększone, organy będą przykładały jeszcze większą uwagę do weryfikacji dokumentacji cen transferowych pod kątem szczegółowości i zgodności ze stanem faktycznym. Może się wydawać, że terminy na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych są odległe. Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli dotychczas był problem z pozyskiwaniem danych od grupy, już teraz trzeba się zgłaszać do podmiotów powiązanych po odpowiednie dane do przygotowania dokumentacji. Zebranie takich danych może być czasochłonne i wymagające, zwłaszcza dla podmiotów, które nie robiły tego wcześniej.

Terminy na realizację obowiązków są krótsze niż w ubiegłym roku – kompletna dokumentacja musi być gotowa do końca października, a formularz TP-R złożony do końca listopada. Aby ułatwić wypełnienie obowiązków, przygotowaliśmy kalendarz, który podsumowuje wszystkie obowiązki TP za 2022 r., a także w prosty sposób – miesiąc po miesiącu – pomaga zaplanować, kiedy i jakie kroki należy podjąć, aby wszystkie te obowiązki zostały wypełnione na czas. Serdecznie zachęcam do korzystania z tego opracowania.

Pobierz kalendarz > link

Facebook
Twitter
LinkedIn