Jeżeli dotychczas pracodawca nie naliczał przysługującego mu wynagrodzenia, warto zastanowić się nad wdrożeniem tego rozwiązania.

Może to przynieść wymierne korzyści finansowe bez generowania istotnych nakładów pracy.

Płatnik podatku ma obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku urzędowi skarbowemu we właściwym terminie. Z tytułu terminowej wpłaty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje mu wynagrodzenie, o czym stanowi art. 28 Ordynacji podatkowej.

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Rafała Sidorowicza Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców na łamach Rzeczpospolita.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt dla klientów

Barbara_Lenarcik_MDDP

Barbara Lenarcik

Dyrektor Zespołu Rozwoju Biznesu, Marketingu i Komunikacji

Tel.: +48 510 915 615

Wyślij zapytanie ofertowe

Kontakt dla mediów

dorota_ch_dziekanska

Dorota Chruściel-Dziekańska

Lider Obszaru Komunikacji

Tel.: +48 500 127 570

Webinaria