Przedłużenie terminu na rozliczenie CIT za rok 2022 a raportowanie schematów podatkowych

Wyczekiwane przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT i wpłatę podatku stało się dla części podatników faktem.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów potwierdziło w komunikacie prasowym, że w tym roku terminy dotyczące sprawozdań finansowych nie zostaną przedłużone, w przeciwieństwie do terminów dotyczących rozliczania podatku CIT.

Przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT jest istotne również z perspektywy przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR).

Przepisy podatkowe w różny sposób regulują terminy obowiązków raportowych podatników. Niektóre z nich, jak na przykład raportowanie spółek nieruchomościowych uzależnione są od końca roku podatkowego (więcej na ten temat we wpisie > link).

Natomiast przepisy MDR regulują termin na złożenie informacji MDR-3, a więc składanej przez korzystającego informacji o dokonywaniu w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwaniu wynikającej ze schematu korzyści podatkowej wiążą z terminem złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego.

Zatem przesunięcie dla podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., do końca czerwca 2023 r. terminu na złożenie deklaracji CIT, automatycznie przedłuża również termin na złożenie MDR-3 (w odniesieniu do schematów podatkowych w zakresie CIT).

Podatnicy CIT, których rok podatkowy zakończył się po 28 lutego 2023 r., z przedłużenia nie skorzystają. W odniesieniu do nich na złożenie deklaracji CIT i rozliczenie podatku obowiązuje standardowy termin trzech miesięcy od końca ich roku podatkowego. Także w tym przypadku, MDR-3 (w odniesieniu do schematów w zakresie CIT) powinien być składany najpóźniej w terminie na złożenie deklaracji CIT.

Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do schematów transgranicznych, dla których raportowania terminy biegną już w sposób wskazany w Ordynacji Podatkowej.

Jednocześnie na ten moment, w odniesieniu do schematów tzw. krajowych, ze względu na nadal obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, terminy na raportowanie nie rozpoczynają swojego biegu. Warto jednak składać te informacje, również w zakresie schematów krajowych w miarę na bieżąco, tak aby nie skumulować obowiązków na moment zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego (30-ego dnia po odwołaniu tego stanu), co mam nadzieję, nastąpi w nieodległej przyszłości.

Facebook
Twitter
LinkedIn