Co w praktyce oznacza taksonomia UE dla finansowania nieruchomości (RE)?

Taksonomia stanowi zbiór kluczowych regulacji unijnych dotyczących kryteriów zrównoważonego rozwoju, redefiniując zasady inwestowania w sektorze nieruchomości. Jako część Europejskiego Zielonego Ładu ma stworzyć jednolite wytyczne, które pozwolą na obiektywną ocenę charakteru inwestycji pod kątem jej wpływu na środowisko i zgodności z normami ESG (Environmental, Social, Governance).

Taksonomia UE tworzy ramy dla rozwoju zrównoważonych inwestycji, ponieważ:

  • zakłada przekierowanie kapitału na inwestycje zrównoważone środowiskowo
  • określa warunki kiedy działalność można zakwalifikować jako zrównoważoną środowiskowo

Co taksonomia oznacza dla instytucji finansowych (banków)?

Instytucje finansowe nie mają zakazu finansowania inwestycji niezgodnych z celami Taksonomii, ale:

  • muszą informować o swoim podejściu do zarządzania ryzykami dla zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej, oraz
  • muszą ostrożnie oceniać – zgodnie z Taksonomią – projekty finansowane w ramach swoich “zielonych” produktów, aby uniknąć zarzutów o greenwashing.

Co taksonomia oznacza dla sektora nieruchomości?

Dostęp do tańszego finansowania, o ile ubiegasz się o finansowanie inwestycji, która zgodnie z Taksonomią kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo, i jesteś w stanie to odpowiednio pokazać instytucji finansującej, wtedy instytucja może zaproponować korzystniejsze oprocentowanie.

Jaka inwestycja będzie zgodna z Taksonomią?

Przede wszystkim taka, która wnosi istotny wkład w realizację jednego z celów określonych w Taksonomii i nie wyrządza istotnej szkody pozostałym z nich.

A cele określone w Taksonomii dotyczą nie tylko łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, zapobiegania zanieczyszczeniom czy przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego. To także cele w zakresie zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i morskich oraz ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Jak ocenić zgodność projektu z celami taksonomicznymi (lub nieszkodzenie im)?

Do tego służą tzw. techniczne kryteria kwalifikacji – określono je odrębnie dla różnych typów projektów (np. budowa nowych budynków, renowacja istniejących, nabywanie budynków).

Te kryteria uwzględniają parametry związane z charakterystyką energetyczną budynków, zastosowanymi materiałami, zagospodarowaniem odpadów czy zużyciem wody.

Co w praktyce trzeba pokazać, żeby uzyskać dostęp do „zielonego” finansowania dla projektu RE?

Konieczne będzie przekonanie instytucji finansującej, że dany projekt jest zgodny z Taksonomią. Będzie to wymagało zebrania dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów technicznych, ale i zlecenia audytów, wdrożenia procedur czy uwzględnienia zielonych klauzul w zawieranych umowach dot. projektu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o taksonomii w sektorze RE? Skontaktuj się z nami!

*******

Artykuł powstał we współpracy z ekspertami kancelarii prawnej Osborne Clarke:

Facebook
Twitter
LinkedIn