Taksonomia – zasady środowiskowe dla biznesu

Co to taksonomia?

Taksonomia to regulacja unijna o kryteriach zrównoważonego rozwoju dla biznesu, stanowiąca część Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja Europejska ustala szczegółowe kryteria techniczne, które mają służyć ocenie, czy dana działalność lub inwestycja może być uznana za „zieloną”, a więc wpisującą się w ramy zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej.

Cele środowiskowe

Aktualnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem pełnego zestawu kryteriów technicznych dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej. Zasadą ma być spełnienie kryteriów pozytywnych dla jednego z 6 celów środowiskowych:

  1. Łagodzenie skutków zmian klimatu;
  2. Dostosowanie do zmian klimatycznych;
  3. Ochrona zasobów wodnych i morskich;
  4. Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym;
  5. Zapobieganie zanieczyszczeniom;
  6. Ochrona ekosystemów i różnorodności biologicznej

przy jednoczesnym braku istotnej szkody dla któregokolwiek z pozostałych celów.

Funkcja taksonomii

Podstawowymi celami taksonomii są:

  1. wprowadzenie w całej UE jednolitych zasad do oceny zrównoważonego rozwoju, w tym zwłaszcza w stosunku do produktów finansowych oferowanych na rynkach finansowych;
  2. nałożenie od 2022 r. na instytucje finansowe i inne duże przedsiębiorstwa obowiązków sprawozdawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju;
  3. określenie zielonych kryteriów do stosowania przez różne instytucje na zasadzie dobrowolności, w szczególności oczekuje się, że banki będą wiązać udzielenie finansowania od spełnienia kryteriów taksonomii.

Nowe wyzwania dla biznesu

Nie wyklucza się, że w przyszłości obowiązki związane z taksonomią będą rozszerzane na kolejne obszary i podmioty. Intencją jest również, aby rozwiązania podatkowe w państwach członkowskich były powiązane z zasadami taksonomii, np. w zakresie preferencji podatkowych. Przedsiębiorcy muszą być zatem przygotowani na określenie, czy ich działalność będzie odpowiadała kryteriom taksonomii. Taksonomia może bowiem wprowadzić dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, warunkować uzyskanie finansowania czy stanowić podstawę do zastosowania zwolnień podatkowych.

Zespół Green Taxation MDDP na bieżąco śledzi nowości regulacyjne z dziedziny taksonomii. Oferujemy wsparcie w zakresie spełnienia kryteriów taksonomii i obowiązków sprawozdawczych.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn