VAT compliance – czyli co to za usługa i kto może z niej skorzystać?

Podatek od towarów i usług (nazywany także VAT) jest podatkiem konsumpcyjnym, z którym mierzy się większość podatników. W ostatnim okresie zmiany, którym podlega ten podatek, czynią go dla podatników skomplikowanym i wymagającym. Dotyka to przede wszystkim służb księgowych w firmach, które zmuszone są do ciągłego śledzenia kolejnych nowelizacji przepisów. Działy księgowe nie zawsze nadążają za zmianami fundowanymi przez ustawodawcę, dlatego rozwiązaniem jest skorzystanie z usług VAT compliance świadczonych przez kancelarie podatkowe – czyli profesjonalnego doradcę podatkowego.

Co oznacza usługa VAT compliance?

VAT compliance to rozliczanie transakcji w zakresie podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy o VAT. To po prostu VAT w praktyce i jego prawidłowe rozliczanie w rejestrach oraz w JPK miesięcznym/kwartalnym – w zależności od przyjętego sposobu rozliczania podatku. Oprócz wskazanych rozliczeń podatnicy mogą być zobowiązani do składania także innych formularzy/informacji na podstawie obowiązków nakładanych na nich przez ustawę.

Kto podlega obowiązkowi rozliczania podatku od towarów i usług?

Podatek ten rozliczają czynni podatnicy VAT, którzy zarejestrowali się dla potrzeb podatku od towarów i usług. Dotyczy to zarówno podatników polskich (mających siedzibę w Polsce), jak również podatników zagranicznych, którzy z uwagi na transakcje (głównie towarowe) zobowiązani są do rejestracji dla potrzeb VAT w Polsce. Podatnicy ci mogą mieć swoje siedziby zarówno w jednym z krajów Unii Europejskiej, ale także w kraju trzecim (np. Szwajcaria, Chiny, Tajwan, USA itp.). W tym drugim przypadku potrzebują dodatkowo wsparcia tzw. przedstawiciela podatkowego (o tej instytucji napiszemy w innym artykule bloga).

Co obejmuje usługa VAT compliance?

W najprostszym ujęciu VAT compliance polega na prawidłowym rozliczeniu VAT, czego efektem jest złożenie drogą elektroniczną stosownych dokumentów rozliczających.

Kancelaria podatkowa świadcząca usługi VAT compliance przede wszystkim:

  • pomaga w rejestracji podmiotów dla potrzeb VAT w Polsce
  • analizuje przesłane przez klienta dane – w zależności od zawartej umowy, również dokumenty źródłowe
  • przygotowuje rejestry VAT dla poszczególnych transakcji
  • przygotowuje pliki JPK, deklaracje, informacje podsumowujące VAT UE i może również składać  je               w imieniu klienta
  • wspiera w przygotowaniu korekt deklaracji, JPK
  • pomaga w rejestracji dla potrzeb VAT
  • przygotowuje odpowiednie informacje INTRASAT
  • świadczy usługi doradztwa podatkowego
  • wspiera klienta podczas prowadzonych czynności sprawdzających lub kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe.

Skorzystanie z usług kancelarii zewnętrznej pozwala na oszczędności finansowe, zarządzenie ryzykami podatkowymi  i na stałe wsparcie profesjonalnego doradcy, nie tylko w zakresie VAT compliance, ale szeroko pojętych podatków.

Kto jest głównym adresatem usługi VAT compliance?

Z usług VAT compliance przede wszystkim korzystają podatnicy unijni oraz z krajów trzecich, którzy w Polsce dokonują transakcji towarowych – krajowych, wewnątrzunijnych, importowych czy eksportowych. Potrzebują do tego podmiotu zewnętrznego, który jako profesjonalny doradca wykona usługę VAT compliance.  Ale to nie jedyni adresaci usługi; w ramach outsourcingu usług coraz częściej korzystają z niej polscy podatnicy, co odciąża dział księgowy spółki od przygotowywania rozliczeń podatku VAT i pozwala pracownikom skupić się na innych obowiązkach podatkowych i księgowych.

VAT compliance to pełny wachlarz usług, przede wszystkim w zakresie podatku od towarów i usług, pozwalający często na analizę całego łańcucha transakcji oraz wykrycie ewentualnych luk w procedurach     w spółce. To często stanowi początek zarządzenia wieloma ryzykami podatkowo-biznesowymi w firmie.

Skorzystanie z opisanych usług to nie tylko korzyści w rozliczeniu jednego podatku (konkretnie VAT-u),          ale możliwość audytu podatkowego i procedur spółki zarówno tych działających, jak i niedomagających.

Facebook
Twitter
LinkedIn