Wpływ klasyfikacji towarów na należności celne – opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie C‑104/23

18 stycznia 2024 roku rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię w sprawie klasyfikacji celnej budynków prefabrykowanych. Sprawa koncentruje się na ustaleniu, czy budynki te, wykonane głównie z tworzyw sztucznych, powinny być klasyfikowane jako “budynki prefabrykowane” według pozycji taryfowej 9406 czy jako “inne artykuły z tworzyw sztucznych” według pozycji 3926.

Cechy mające wpływ na klasyfikację

Zgodnie z opinią Rzecznika kryteria klasyfikacji towaru do danego kodu taryfy celnej, powinny opierać się na szczegółowej analizie cech charakterystycznych produktu i jego przeznaczenia, w szczególności:

  1. materiale wykonania, gdzie kluczową rolę odgrywa rozróżnienie materiałów między tworzywami sztucznymi a innymi materiałami budowlanymi,
  2. przeznaczeniu i funkcjonalności, w szczególności określeniu, czy produkt jest używany jako budynek,
  3. możliwości montażu i demontażu, gdzie należy zwrócić uwagę na możliwości łatwego montażu i demontażu obiektu oraz jego przenośności,
  4. trwałości i charakteru użytkowania tzn. czy produkt jest przeznaczony do tymczasowego czy stałego użytkowania.

Rzecznik wskazuje w swojej opinii, że te kryteria powinny być kluczowe przy decydowaniu o właściwej pozycji taryfowej, a tym samym mają znaczący wpływ na ustalenie należności celnych. Różnica w stawce celnej między różnymi kategoriami klasyfikacyjnymi, takimi jak “budynki prefabrykowane” a “inne artykuły z tworzyw sztucznych”, może być znacząca. Zazwyczaj, różne kategorie produktów podlegają różnym stawkom celnym, które mogą wpływać na całkowity koszt importu.

Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy?

Konsekwencje wynikające z opinii Rzecznika a w przyszłości wyroku TSUE są związane są przede wszystkim z prawidłową klasyfikacją celną towarów. W zależności od klasyfikacji danego towaru przedsiębiorcy będą musieli zwrócić uwagę na:

  1. różne stawki należności celnych – różna/inna klasyfikacja towarów może pociągać za sobą konsekwencje związane z nieprawidłowym określeniem kwoty należności celnych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na koszty importu produktów oraz potencjalne kary za błędną klasyfikację towarów,
  2. indywidualne wymogi regulacyjne – błędna klasyfikacja może wiązać się z niespełnieniem wymogów związanych z pozataryfowymi ograniczeniami w przywozie,
  3. relacje biznesowe – błędna klasyfikacja taryfowa może mieć wpływ na proces komunikacji z Klientami zarówno pod względem finansowym, jak i operacyjnym.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn