Inwestycje społecznie odpowiedzialne / ESG / CSR

MDDP dla Ziemi

Kwestie zrównoważonego rozwoju mają coraz większy wpływ na sposób prowadzenia biznesu, a tym samym ich znaczenie można określić jako strategiczne. Funkcjonowanie firmy w sposób społecznie zrównoważony, odpowiedzialny i ekologiczny może decydować o jej relacjach, np. z inwestorami, instytucjami finansowymi czy kontrahentami.

W procesie transformacji klimatycznej istotną rolę pełnią zielone podatki. Są to zobowiązania publicznoprawne, które obciążają działania mające negatywny wpływ na środowisko. Zielone podatki to również ulgi i zachęty, które mają na celu promowanie rozwiązań o zrównoważonym charakterze. Wspólnie tworzą grupę zagadnień z różnych dziedzin prawa podatkowego i innych zobowiązań publicznych, mających na celu realizację celów klimatycznych i środowiskowych.

Zielone podatki i opłaty należy prawidłowo zidentyfikować, policzyć oraz zaraportować. Ze względu na liczne zmiany dotyczące tego obszaru, przede wszystkim w zakresie szeroko pojętych odpadów i rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a także aktywności podejmowanych w ramach osiągania jak największej liczby celów ESG, zielone podatki bardzo często wywołują znaczące konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Uwzględnienie ich w odpowiednim momencie pozwoli uniknąć uchybień.

Funkcjonowanie firm w sposób odpowiedzialny i zrównoważony staje się dziś już nie wyborem a koniecznością. Wszelkie działania mające na celu zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz rozszerzenie działań związanych z zieloną transformacją wymuszają prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz inwestycji. Każde z wymienionych działań może być przedmiotem wsparcia pod postacią dotacji, ulg, zwolnień podatkowych czy preferencyjnych pożyczek.

Dla MDDP troska o środowisko to nie tylko hasło, ale filozofia, w zgodzie z którą tworzymy firmę. Tym samym wspieramy naszych klientów w ich proekologicznych i prospołecznych inicjatywach, doradzając im we wszystkich zagadnieniach z obszaru ESG.

Jak możemy pomóc?

Zespół Zielonych Podatków MDDP specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych z obszaru ESG (Environmental, Social and Governance), w szczególności:

Na bieżąco śledzimy zmieniające się regulacje i trendy rynkowe, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Państwa biznesu oraz relacje z konsumentami i innymi interesariuszami.

Udzielamy wsparcia w przygotowaniu firmy na nadchodzące regulacje środowiskowe.

Analiza spełnienia warunków umożliwiająca zastosowanie zwolnienia z podatku u źródła / preferencyjnej stawki podatku u źródła w tym m.in. analiza dokumentacji źródłowej

Pomagamy zweryfikować szanse i zagrożenia z obszaru ESG mogące mieć wpływ na działanie Państwa przedsiębiorstwa.

Nasze usługi:

Mamy również wiedzę i doświadczenie niezbędne, aby udzielić  wsparcia w realizacji wszelkich projektów CSR i określenia ich skutków prawnych i podatkowych:

Korzyści

Celem ESG jest zarządzanie podatkami w sposób odpowiedzialny oraz zachowanie przejrzystości podatkowej. Z kolei przygotowanie strategii podatkowej oraz wdrożenie procedur podatkowych to bardzo ważne elementy w procesie raportowania ESG.

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Powiązane usługi

We współpracy z Osborne Clarke – jedną z największych kancelarii na świecie – oferujemy wszechstronne wsparcie prawne niezbędne do bezpiecznego i efektywnego prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu – zarówno na rynku polskim, jak i w skali międzynarodowej.

Zespół Osborne Clarke świadczy kompleksowe wsparcie związane z działaniami CSR przedsiębiorstw, obejmujące m.in.:

  • wsparcie w utworzeniu fundacji, w tym w ustaleniu funduszu założycielskiego, ustanowieniu aktu fundacyjnego, opracowaniu statutu, przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych do rejestracji fundacji;
  • wsparcie w opracowaniu strategii ESG/CRS przedsiębiorstwa;
  • szkolenia dla osób pełniących funkcję tzw. green officer;
  • doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym wsparcie przy opracowaniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w firmie oraz szkolenia dla pracowników;
  • pomoc w przeprowadzaniu transformacji kulturowej przedsiębiorstw oraz budowaniu i wdrażaniu polityki różnorodności w firmie;
  • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej dotacji i pomocy charytatywnej;
  • wsparcie w opracowywaniu regulaminów plebiscytów, konkursów i inicjatyw zewnętrznych oraz czuwanie nad poprawnością ich przebiegu.