Zmiany w bazowej stopie procentowej i marżach – ogłoszenie w sprawie cen transferowych!

Nowe Obwieszczenie Ministra Finansów ws. ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych (safe harbour dla transakcji finansowych) zostało opublikowane!

Warunki dla safe harbour w transakcjach finansowych

Minister Finansów dokonał aktualizacji warunków upoważniających do skorzystania z uproszczenia safe harbour dla transakcji finansowych.

W Obwieszczeniu wskazano, że analogicznie jak w poprzednim roku rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek:

a) w złotych – stanowi WIBOR 3M albo WIRON 3M Stopa Składana,

b) w dolarach amerykańskich:

  • stanowi 90-day Average SOFR,
  • może stanowić LIBOR USD 3M – w przypadku pożyczek udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

c) w euro – stanowi EURIBOR 3M,

d) we frankach szwajcarskich – stanowi SARON 3 months Compound Rate,

e) w funtach brytyjskich:

  • stanowi SONIA 3M Compound Rate,
  • może stanowić LIBOR GBP 3M – w przypadku pożyczek udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem marża:

  1. dla pożyczkobiorcy wynosi maksymalnie 3,1 punktu procentowego,
  2. dla pożyczkodawcy wynosi minimalnie 2,2 punktu procentowego,
  3. stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości określonej w lit. a albo b, w przypadku gdy wartość bazowej stopy procentowej określonej w pkt 1 jest mniejsza od zera.

Rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży ogłoszone w opublikowanym Obwieszczeniu obowiązują od 1 stycznia 2024 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn