Zmiany w stawkach VAT w 2023 r.

Zostały już opublikowane akty prawne określające wykaz towarów i usług, w odniesieniu do których w 2023 r. w dalszym ciągu będą obowiązywać stawki VAT obniżone względem tych przewidzianych w ustawie. Zmiany dotyczą również stawek i zwolnień od podatku akcyzowego dotyczących gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Tarcza Antyinflacyjna w dotychczasowym brzmieniu wprowadzała obniżone stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

Należy podkreślić, że jedynie do 31 grudnia 2022 r. obowiązywała obniżona stawka VAT w następujących sytuacjach:

  • 0% VAT – dostawy gazu ziemnego,
  • 5% VAT – dostawy energii elektrycznej oraz energii cieplnej,
  • 8% VAT – dostawy benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów, gazu LPG i LNG.

Od 1 stycznia 2023 r. powyższe dostawy podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT (23%).

Natomiast od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. obniżone stawki VAT na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 mogą być w dalszym ciągu stosowane m.in. do:

  • towarów spożywczych wymienionych w poz. 1−18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, innych niż klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), np. mięso, ryby, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, pieczywo, oleje – stawka 0% VAT,
  • środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw (innych niż podłoża mineralne i ziemia ogrodnicza), nawozowych produktów mikrobiologicznych – stawka 8% VAT do 31 grudnia 2024 r.,
  • towarów, które przed wysyłką w ramach WDT będą podlegały usługom na rzeczowym majątku ruchomym – stawka 0% VAT,
  • nieodpłatnego przekazania towarów lub usług na cele pomocy ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie – stawka 0% VAT do 30 czerwca 2023 r. Preferencja będzie obowiązywać pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy, z której będzie wynikać, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn