UA Hub

Bezprecedensowa sytuacja w Ukrainie spowodowała zmiany na wielu płaszczyznach.

Nasi eksperci udzielają pomocy w kwestiach formalnoprawnych i organizacyjnych, wpierając naszych klientów, ich przedsiębiorstwa oraz instytucje pozarządowe i charytatywne.

W Polsce jest wiele możliwości, które są dostępne dla ukraińskich firm.

  • Jak ukraiński biznes może wejść na polski rynek?
  • Jak poruszać się w gąszczu przepisów?
  • Jak efektywnie wykorzystać przyjazne środowisko biznesowe?

Pomagamy krajowym i międzynarodowym firmom,  które rozpoczynają działalności na Ukrainie lub przygotowują się do jej rozpoczęcia. Wspieramy także podmioty, które już funkcjonują na rynku ukraińskim.

Do kogo skierowane są nasze usługi?

  • przedsiębiorców z Ukrainy, przenoszących swój biznes do Polski.
  • polskich podmiotów zatrudniających obywateli Ukrainy,
  • firm z Ukrainy, zatrudniających osoby wykonujące pracę z terytorium Polski,
  • polskich przedsiębiorstw, które funkcjonują lub zamierzają funkcjonować na rynku ukraińskim.

Jak możemy Państwu pomóc?

PIT
PIT

Zatrudnienie osób z Ukrainy;

obowiązki polskiego płatnika;

działalność gospodarcza w Polsce;

ulgi podatkowe;

praca zdalna

VAT
VAT

transakcje łańcuchowe z importem/eksportem;

import/eksport usług;

pośrednictwo w handlu towarowym – ustalenie charakteru świadczenia i jego opodatkowanie;

uproszczenia w VAT importowym;

stosowanie stawki 0% w eksporcie.

CŁO
CŁO

Zwolnienia celne;

pochodzenie preferencyjne na podstawie PEM;

wartość celna przy transakcjach łańcuchowych;

klasyfikacja np. elektroniki;

tranzyt militariów przez Polskę;

AEO;

CBAM i zakaz forced labour.

AKCYZA
AKCYZA

Stosowanie procedury zawieszenia poboru przy imporcie;

zwrot akcyzy przy eksporcie;

zmiany planowane od 13 lutego 2023 r.

CIT
CIT

Polska spółka holdingowa;

Ulga na ekspansję;

Zakład budowlany – kiedy powstaje i jakie są zasady przypisywania zysków;

Formy finansowania inwestycji (pożyczki, leasing, faktoring);

Konsorcjum / wspólne przedsięwzięcie – zasady rozliczania.

CENY TRANSFEROWE
CENY TRANSFEROWE

Ustalanie zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi;

finansowanie inwestycji (pożyczki, poręczenia);

benchmarki – ustalenie rynkowego poziomu wynagrodzenia;

dokumentacja TP (Local File, Master File).

DORADZTWO PRAWNE
DORADZTWO PRAWNE

Umowy prawne;

formy prowadzenia działalności gospodarczej;

odpowiedzialność wspólników/członków organów;

obowiązki sprawozdawcze.

PRAWO PRACY
PRAWO PRACY

Proces zatrudnienia cudzoziemca w Polsce (m.in. powiadomienia, zezwolenia na pracę);

doradztwo w zakresie legalizacji pobytu w Polsce;

wsparcie w przygotowaniu umów dotyczących zatrudnienia;

doradztwo w zakresie obowiązków pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca.

NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowanie dochodów z inwestycji na rynku nieruchomości;

opodatkowanie obrotu nieruchomości podatkami pośrednimi (VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych);

rozliczanie kontraktów długoterminowych;

konsorcjum / wspólne przedsięwzięcie – zasady rozliczania.

Zapraszamy do kontaktu

Doradztwo podatkowe

Anna Misiak

Partner | Doradca podatkowy
E: anna.misiak@mddp.pl
T: +48 500 046 024

Agnieszka Kisielewska

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu celno-akcyzowego
E: agnieszka.kisielewska@mddp.pl
T: +48 600 097 363

Katarzyna Kozakowska

Partner | Doradca podatkowy
E: katarzyna.kozakowska@mddp.pl
T: +48 608 581 583

Rafał Sidorowicz

Starszy menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@mddp.pl
T: +48 506 788 582

Iwanna Lewko

Menedżer | Doradca podatkowy
E: iwanna.lewko@mddp.pl
T: +48 503 974 625

Pomoc dla Ukrainy. Razem możemy #WIĘCEJ >> link

Z kim współpracujemy?

Jesteśmy członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG), której celem jest bycie centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy. Celem Izby jest reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i Polskich w Ukrainie oraz zapewnienie współpracy z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami. PUIG zrzesza ponad 350 firm, które mają możliwość współpracy w 15 komitetach branżowych.

Powiązane treści