Zobowiązania podatkowe – odpowiedzialność spółki, członków zarządu i zespołów finansowych

 

Przy dzisiejszym skomplikowaniu przepisów oraz liczbie obowiązków podatkowych, kwestia odpowiedzialności spółki, członków zarządu i zespołów finansowych za nieprawidłowości podatkowe może wystąpić niemal w każdej chwili.

 

Jeśli jednak zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie, istnieje kilka środków prawnych, które mogą zminimalizować odpowiedzialność spółki lub osobistą.

  • Jakie są realia kontroli podatkowych i celnych? Kto może podlegać odpowiedzialności karnej skarbowej?
  • Kto może podlegać odpowiedzialności karnej skarbowej?
  • Jakie są główne obszary ryzyka wynikające z kodeksu karnego skarbowego?

Na te i wiele innych ważnych pytań odpowiedzieli eksperci podatkowi MDDP – Piotr Paśko, Agnieszka KrzyżaniakJakub Warnieło.

***

  1. Czy są jakieś wyłączenia od obowiązku ponoszenia odpowiedzialności majątkowej przez członków zarządu?
  2. Czy członkowie zarządu mogą uchronić się w jakiś sposób przed odpowiedzialnością za długi podatkowe spółki?
  3. Jestem członkiem zarządu polskiej spółki z o.o. Spółka zapłaciła odsetki na rzecz swojego zagranicznego udziałowca i zamierza złożyć oświadczenie WH-OSC. Na jakie kwestie muszę zwrócić szczególną uwagę, aby zminimalizować ryzyko poniesienia odpowiedzialności?
  4. Czy podatnikom gwarantuje ochronę zastosowanie się do projektu objaśnień podatkowych z 25 września 2023 r. w zakresie podatku u źródła?
  5. Jestem członkiem zarządu, ale to główna księgowa odpowiada za obowiązki sprawozdawcze z zakresu cen transferowych. Czy w przypadku nieprawidłowości mogę ponieść jakiekolwiek konsekwencje?
  6. Spółką kieruje organ wieloosobowy. Do podpisania formularza TPR został wyznaczony jako pełnomocnik dyrektor finansowy, który jest również biegłym rewidentem. Czy w przypadku niezłożenia formularza odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba podpisująca?
  7. Spółka należy do międzynarodowej grupy i jest zobligowana przygotować grupową dokumentację cen transferowych, jednak nie może pozyskać niezbędnych informacji od zagranicznej centrali. Jakie ryzyka i dla kogo tworzy ta sytuacja?

 

***

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >>
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/59561,24-czerwca-2024/77806,Podatki-i-Ksiegowosc/914050,Zobowiazania-podatkowe—odpowiedzialnosc-spolki-czlonkow-zarzadu-i-zespolow-finansowych.html.