Zwolnienie z kas fiskalnych i odliczenie VAT dla samorządów przy dystrybucji węgla

Miesiąc temu weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). W związku z tym nałożone na gminy zadanie dystrybucji węgla kamiennego spowodowałoby obowiązek zakupu przez te podmioty, tylko na ten cel, kas rejestrujących online lub wymianę użytkowanych kas starego typu na kasy online.

Jednakże 3 listopada 2022 r. na stronie MF pojawiła się informacja o rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2242). To pozytywna informacja dla gmin, bowiem aby mogły one brać udział w procesie dystrybucji węgla kamiennego do indywidualnych odbiorców bez ponoszenia dodatkowych kosztów, postanowiono zwolnić je z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienie dotyczy sprzedaży węgla kamiennego dokonywanej z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy. Warto jednak wspomnieć, że zwolnienie to będzie działać pod warunkiem należytego udokumentowania dostawy węgla kamiennego. Co ważne, zwolnienie to działać będzie z mocą wsteczną, a dokładniej – od 1 lipca 2022 r.

Dodatkowo MF wyjaśniło, że na gruncie VAT sprzedaż węgla kamiennego przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego będzie stanowić wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Znaczenie w VAT

Omawianą zmianę należy ocenić pozytywnie. Zwolnienie to uchroni gminy przed dodatkowymi wydatkami, ponieważ jednostki te nie będą musiały wydawać pieniędzy na zakup kas rejestrujących online tylko dla celów związanych z dystrybucją węgla kamiennego.

Co więcej, wszelkie zakupy dokonywane przez gminę, w tym nabycie węgla kamiennego na podstawie umowy określonej w powyższej ustawie, jeśli będą związane wyłącznie ze sprzedażą na rzecz gospodarstw domowych, będą uprawniały gminę do pełnego odliczenia podatku VAT.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn