Analizy porównawcze – sądy również stawiają na jakość!

Z każdym rokiem sądy coraz częściej potwierdzają, że prawidłowo sporządzona analiza cen transferowych może stanowić niezwykle istotne narzędzie, zarówno dla podatników, jak i dla organów podatkowych.

Organy podatkowe często kwestionują analizy cen transferowych, sporządzając nowe analizy lub modyfikując te przedstawione przez podatników. Nierzadko prowadzi to do zwiększenia zobowiązania podatkowego. Posiadanie rzetelnej analizy cen transferowych, odzwierciedlającej faktyczną sytuację gospodarczą i charakterystykę transakcji, jest zatem ważnym narzędziem obronnym przed ewentualnymi zarzutami organów podatkowych dotyczącymi nierynkowego charakteru transakcji.

Analizy cen transferowych w wyrokach sądów administracyjnych

Najnowsze orzeczenia sądowe z 2023 r. potwierdzają konieczność przestrzegania wysokich standardów jakościowych przygotowywanych analiz porównawczych, wobec rosnącej liczby analiz kwestionowanych przez organy podatkowe. W jednym z zeszłorocznych wyroków sąd uznał za słuszne działanie organu, który podważył porównywalność większości obserwacji w próbie, uznając tylko jedną za porównywalną i na jej podstawie dokonał ustalenia rynkowego poziomu wynagrodzenia i doszacowania dochodu. Sąd zwrócił też uwagę na fakt, że w podczas sporządzania analizy przyjmowane kryteria porównywalności nie mogą być zbyt ogólne, a lepszym rozwiązaniem jest co do zasady mniejsza liczba zaakceptowanych obserwacji, ale o dużym stopniu porównywalności. 

Mimo że odpowiednie przygotowanie analizy porównawczej zazwyczaj jest kluczowe głównie z perspektywy podatnika, sąd w ubiegłym roku zajął się również przypadkiem analizy sporządzonej przez organ podatkowy, którą zakwestionował ze względu na zbyt ograniczone i nieokreślone zapytanie ofertowe skierowane do banku. Sąd w orzeczeniu potwierdził, że jeśli sporządzana analiza dotyczy transakcji pożyczkowych, istotne jest, aby organ składając pytanie do banku, przedstawił wszystkie istotne warunki dotyczące badanej pożyczki, a zapytania te powinny być jak najbardziej konkretne i dostosowane do badanej transakcji.

Benchmark to nie tylko wymóg formalny

Należy pamiętać, że w procesie przygotowywania analiz cen transferowych nie chodzi jedynie o formalne wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Analiza, która nie spełnia określonych standardów, nie będzie w stanie zabezpieczyć podatników przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami kwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru transakcji.

Wnioski dla podatników

Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia cen transferowych przed zakwestionowaniem sporządzanej analizy jest stworzenie wysokiej jakości analizy porównawczej jeszcze przed przeprowadzeniem transakcji, tj. na etapie jej planowania. Taki krok sprawi, że podatnicy będą mogli mieć pewność co do właściwego ustalenia swoich rozliczeń, przy zachowaniu najwyższych standardów należytej staranności, zabezpieczając się przed ewentualnymi zarzutami organów podatkowych w przyszłości.

Wszystkie założenia przyjęte w analizie powinny być wyczerpująco uzasadnione. Organ podważając analizę porównawczą musi wykazać, dlaczego uważa, że są one nieprawidłowe. Dobra argumentacja jest więc skutecznym zabezpieczeniem przed oddaniem pola organowi w zakresie wyszukania danych porównawczych. W przypadku braku lub słabego uzasadnienia założeń, organ ma otwartą drogę do łatwiejszego podważenia założeń analizy, a w efekcie jej modyfikacji czy przygotowania własnej, często bardzo niekorzystnej dla podatnika.

Aby bardziej szczegółowo zapoznać się z orzecznictwem związanym z jakością analiz cen transferowych, zachęcamy do pobrania naszego przeglądu „Ceny transferowe w orzecznictwie. Przegląd trendów w 2023 roku”, którego premiera odbyła się 16 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy także do zapisów na tegoroczną edycję śniadań MDDP on tour, podczas których będziemy omawiać najciekawsze tematy, nie tylko z zakresu cen transferowych.  
#WIĘCEJ informacji na stronie >  https://www.mddp.pl/niezbednik-cfo-bezpieczenstwo-podatkowe/

Facebook
Twitter
LinkedIn