Budżet dostał wyższy VAT. Kto odda nadwyżkę?

Podatnicy w Polsce nie muszą ubiegać się o zwrot z urzędu skarbowego podatku nadpłaconego w cenie towaru i usługi – do czego prowadzi teza wyroku TSUE z 7 września 2023 r. (C 453/22). Mogą odliczyć cały VAT naliczony z faktury z wykazaną błędną stawką daniny. Powyższe potwierdzają liczne interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Mowa o sytuacji, w której kupujący (przedsiębiorca) otrzymuje fakturę ze stawką 23 proc. VAT i płaci za towar lub usługę cenę brutto, na którą składają się cena netto i równowartość 23 proc. VAT. Po pewnym czasie, wskutek wyroków sądów albo zmienionej wykładni fiskusa, okazuje się, że właściwa była stawka 8 proc. VAT.

Tomasz Michalik, partner, doradca podatkowy, szef zespołu VAT, podkreśla:

Wyrok TSUE z 7 września 2023 r. ma bardzo wiele ciekawych aspektów, ale nie wszystkie mogą mieć znaczenie dla polskiej praktyki. To kolejne orzeczenie unijnego trybunału potwierdzające, że neutralność podatku nie jest tylko pustym hasłem, a Skarb Państwa nie może uzyskiwać kosztem podatników więcej, niż jest to należne. Wyrok nie jest też pierwszym, w którym unijny trybunał odniósł się do możliwości odzyskania podatku zapłaconego przez nabywcę sprzedawcy bezpośrednio od organu podatkowego. Nie zmienia to faktu, że polscy podatnicy mogą z niego wyciągnąć interesujące wnioski.

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9316936,budzet-dostal-wyzszy-vat-kto-odda-nadwyzke.html.