Zakup i świadczenie usług wewnątrzgrupowych jest dość powszechne w grupach kapitałowych.

Podatnicy nie zawsze jednak pamiętają o podstawowych zasadach dokumentowania takich transakcji, ich uzasadnieniu biznesowym czy zbieraniu dowodów świadczenia usług. Organy podatkowe podczas kontroli zwracają uwagę na te aspekty równie często, jak na rynkowy poziom narzutu na bazie kosztowej świadczenia usług.

O tym, dlaczego ceny transferowe w usługach wewnątrzgrupowych to nie tylko rynkowy narzut, piszą Natalia Rutkowska oraz Jakub Kowalski w swoim artykule dla Rzeczpospolitalink