Cost segregation –

rozliczanie inwestycji

Na czym polega cost segregation?

Cost segregation to szczegółowe wyodrębnienie środków trwałych z inwestycji na podstawie:

 • przepisów podatkowych;
 • Klasyfikacji Środków Trwałych;
 • wytycznych księgowych i polityki rachunkowości;
 • wymogów raportowania taksonomii ESG;

oraz ustalenie wartości początkowych środków trwałych z uwzględnieniem pełnej puli wydatków inwestycyjnych (CapEx).

Dlaczego warto?

Cele

Korzyści

Zróżnicowanie stawek amortyzacyjnych podatkowych i bilansowych.

Zwiększenie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych nawet 2,5-krotnie w porównaniu do inwestycji, w której wydzielono tylko budynek i podstawowe budowle (parking, ogrodzenie).

Rzetelna i precyzyjna ewidencja środków trwałych.

Wysoka jakość ksiąg podatkowych i rachunkowych.

Klauzula „Real Estate”.

Zmniejszenie współczynnika aktywów nieruchomych dla celów „spółki nieruchomościowej” i klauzuli „Real Estate”.

Taksonomia ESG.

Dopasowanie majątku do przygotowania rzetelnych ujawnień taksonomii ESG.

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych.

Niższa podstawa opodatkowania w związku z niższą wartością samego budynku.

Przygotowanie nieruchomości do zbycia.

Transparentna struktura majątku trwałego i lepsze efekty przy badaniu due dilligence ze strony nabywcy.

Inwentaryzacja majątku.

Przegląd majątku i możliwość profesjonalnego oznakowania środków trwałych.

Przegląd podatku od nieruchomości.

Możliwe zmniejszenie podstawy opodatkowania budowli.

Przykładowe kalkulacje dla poszczególnych typów budynków

Środek trwały (grupa) Wartość początkowa Stawka amortyzacji Amortyzacja Podatek minimalny
Przed Po Przed Po Przed  Po Przed Po
Budynek 100 mln 66 mln 2,5% 2,5% 2,5 mln 1,65 mln 378 tys. 235 tys.
Wentylacja i klimatyzacja 10 mln 10,0% 1 mln
Systemy teletechniczne 9 mln 10,0% 0,9 mln
Rozdzielnie elektryczne 7 mln 10,0% 0,7 mln
Agregaty prądotwórcze 2mln 14,0% 0,28 mln
Budowle zewnętrzne 6 mln 4,5% 0,27 mln
Odpisy amortyzacyjne w skali roku 2,5 mln 4,8 mln

Korzyści

Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych w skali 1 roku o 2,3 mln zł (blisko 2-krotnie).

Obciążenie podatkiem minimalnym mniejsze o 143 tys. zł.

Posłuchaj odcinka podcastu i dowiedz się jeszcze #WIĘCEJ na temat cost segregation

Posłuchaj też na YouTube -> link do odcinka

Kiedy stosujemy cost segregation?

 • Na etapie budowania / oddawania inwestycji do użytkowania;
 • Na etapie nabycia gotowej nieruchomości;
 • W trakcie użytkowania inwestycji, w tym przy nabyciu spółki – zasadne przy zaistnieniu kilku okoliczności (np. w przypadku, gdy do tej pory spółka wykazywała stratę lub niewielki dochód).

Dlaczego zewnętrzny doradca?

W trakcie inwestycji i na etapie oddawania inwestycji do użytkowania konieczne jest wsparcie zewnętrzne, ponieważ służby księgowe:
 • zwykle nie mają czasu;
 • nie przeprowadzają technicznej inspekcji inwestycji;
 • nie łączą wiedzy technicznej z praktyką dotyczącą możliwości wyodrębnienia środków trwałych;
 • zwykle nie prowadzą rozbudowanej analityki konta środków trwałych w budowie, wobec czego
 • nie mają możliwości ustalenia wartości początkowych.

Nasze doświadczenie

Rozliczamy różnego typu inwestycje, zarówno w ramach rozliczenia nowo powstałych obiektów, jak i korekty rozliczeń w celu poszukiwania oszczędności podatkowych:
 • galerie handlowe;
 • biurowce;
 • hotele;
 • kompleksy biurowo-usługowe;
 • hale przemysłowe;
 • magazyny;
 • fabryki;
 • parkingi podziemne;
 • infrastrukturę techniczną.

Zapraszamy do kontaktu

Rafał Kran

Partner | Doradca podatkowy
E: rafal.kran@mddp.pl
T: +48 693 290 919

Łukasz Szatkowski

Menedżer
E: lukasz.szatkowski@mddp.pl
T: +48 570 898 499

Powiązane usługi

Powiązane treści