Cost segregation w branży OZE – zasada 1:1

Każda kompleksowa inwestycja powinna być profesjonalnie rozliczona dla celów podatkowych. Dotyczy to również projektów realizowanych w branży OZE, zwłaszcza farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Celem rozliczenia cost segregation jest wyodrębnienie wszystkich środków trwałych składających się na daną inwestycję, ustalenie ich wartości podatkowej i księgowej oraz określenie zakresu komponentów podlegających podatkowi od nieruchomości (PON).

Cel związany z określeniem podstawy opodatkowania PON budowli jest szczególnie istotny z perspektywy sektora energetyki odnawialnej. Wynika to z wartości i długoterminowego (co roku i na zawsze) kosztu tego podatku dla prowadzonych projektów OZE. Niemniej kluczowy jest również aspekt amortyzacji inwestycji odrębnie na potrzeby rachunkowości i podatkowe czy inwentaryzacji.

Dobrą praktyką rozliczania inwestycji, w tym OZE, jest tzw. zasada 1:1. Polega ona na takim ukształtowaniu środków trwałych (zakresu komponentów), aby odpowiadały jednocześnie przedmiotom opodatkowania PON. W konsekwencji, unika się sytuacji, w której nie można by uwzględnić wartości początkowych z ewidencji środków trwałych jako podstawy opodatkowania. Zaletą takiego podejścia jest wysoka przejrzystość rozliczenia, a co za tym idzie minimalizacja ryzyk związanych z podstawą opodatkowania PON. Przyjmowanie rynkowych wartości budowli jako podstawy opodatkowania dla celów PON, mimo, że może być zgodne z prawem, może jednocześnie skutkować zwiększonym zainteresowaniem organów podatkowych tym aspektem, a w skrajnych przypadkach prowadzić do wyceny budowli przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez organ podatkowy.

Na przejrzystość rozliczenia wpływa również szczegółowy materiał źródłowy i precyzyjne nazewnictwo środków trwałych.

Te i inne zagadnienia związane z cost segregation w branży OZE omówione zostały na webinarze prowadzonym przez Rafała Krana z MDDP i Łukasza Petelskiego z Osborne Clarke. Zachęcamy do śledzenia bloga i strony MDDP, gdzie będziemy informować o kolejnych istotnych kwestiach dotyczących odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Zapraszamy również do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzią na pytania o podatkowe aspekty zielonych projektów.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn