Finansowanie w grupie kapitałowej – korzyści i wyzwania

Dokonując wyboru dostępnych opcji finansowania warto przyjrzeć się ograniczeniom oraz dodatkowym obowiązkom, które nakładają przepisy prawa podatkowego.

Jednym z podstawowych zagadnień występujących w praktyce działalności i zarządzania strukturą kapitałową jest finansowanie podmiotów powiązanych.

Funkcjonowanie grupy zapewnia koncentrację potencjału ekonomicznego. Zwiększa także możliwość pozyskania środków pieniężnych na tworzenie i rozwój inwestycji, które przewyższają zdolności finansowe indywidualnego przedsiębiorstwa.

Na niektóre aspekty podatkowe związane z transakcjami finansowymi w ramach grup spółek zwracają uwagę Magdalena Zamoyska oraz Monika Grobelska.

#WIĘCEJ w artykule na stronie dziennika Rzeczpospolita:

https://www.rp.pl/finanse/art37899731-finansowanie-w-grupie-kapitalowej-korzysci-i-wyzwania.