Firmowe spotkania wigilijne – a co z podatkiem VAT?

Święta Bożego Narodzenia już wkrótce, magia tego czasu zaczyna nas otaczać – co rusz słyszymy piosenki świąteczne, a na ulicach pojawiają się ozdoby i światełka. To też okres, kiedy kupujemy prezenty dla swoich najbliższych, ale nie tylko. Praktyką wielu firm jest bowiem obdarowywanie prezentami swoich pracowników oraz kontrahentów. Jako przedsmak Wigilii z rodziną i przyjaciółmi wielu z nas ma również możliwość uczestniczyć w świątecznych spotkaniach organizowanych przez pracodawców.

I właśnie tu, w tej magicznej atmosferze, nie możemy zapomnieć, że okołoświąteczne wydatki należy prawidłowo rozliczyć dla celów VAT. Organy podatkowe nie podarują bowiem prezentu w postaci przymknięcia oka na jakiekolwiek nieprawidłowości w rozliczeniach VAT z tytułu Świąt. Tym bardziej ewentualne kontrole raczej nie będą odbywać się w aurze świątecznej atmosfery… 😊

Przestrogą niech będzie sytuacja jednej ze spółek budowlanych, u której w czerwcu 2022 roku naczelnik jednego z urzędów skarbowych zakwestionował prawo do odliczenia wydatków z tytułu alkoholu na firmową Wigilię. Czy może to dziwić? Raczej nie, ponieważ od wielu lat w wydawanych interpretacjach indywidualnych przeważa stanowisko, że w przypadku takich wydatków prawo do odliczenia nie przysługuje. Odmienny pogląd zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 27 czerwca 2023 r. (sygn. I SA/Po 20/23). Sąd uznał bowiem, że sporadyczne wydatki na organizację dla pracowników zwyczajowo przyjętych świąt (w tym wydatki na alkohol) wykazują pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi sprzyjając integracji zespołu, w oparciu o którą realizowane są następnie czynności podlegające opodatkowaniu. Pomimo tego pozytywnego rozstrzygnięcia WSA w dalszym ciągu należy liczyć się z tym, że odliczenie VAT od wydatków na alkohol może zostać zakwestionowane przez organy podatkowe.

Generalnie przyjmuje się, że wydatki związane z organizacją spotkań świątecznych wykazują pośredni związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu (takie spotkania mają bowiem charakter integracyjny, motywacyjny dla pracowników). W konsekwencji wydatki na ich organizację podlegają odliczeniu (choć jak zwykle w podatkach – z wyjątkami – jak np. wspomniane powyżej wydatki na alkohol).

W kontekście odliczenia VAT od wydatków na organizację spotkań świątecznych należy również pamiętać o paru istotnych kwestiach:

  • odliczenie wydatków na dodatkowe atrakcje typu fotograf, pokaz kulinarny, koncert może również zostać zakwestionowane. Przykładowo bowiem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 17 maja 2023 r. sygn. 0114-KDIP4-2.4012.150.2023.1.MMA zakwestionował prawo od odliczenia od wydatków na usługi kamerzysty / fotografa podczas wyjazdów integracyjnych;
  • odliczenie VAT nie przysługuje od zakupu usług gastronomicznych (jeżeli więc organizujemy wigilię firmową w lokalu, który przygotowuje i podaje jedzenie, to wówczas nie odliczymy podatku VAT). Z inną sytuacją mamy jednak do czynienia np. w przypadku nabycia usługi cateringowej lub zakupu usługi kompleksowej (np. organizacji spotkania świątecznego, gdzie usługa gastronomiczna będzie jedynie usługą pomocniczą);
  • znaczenie ma też źródło finansowania spotkania świątecznego – prawo do odliczenia będzie przysługiwać, jeżeli środki pochodziły ze środków obrotowych (a nie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych);
  • analizując kwestię pełnego odliczenia VAT od wydatków na organizację spotkania wigilijnego trzeba uwzględnić, kto brał udział w tej Wigilii (pracownicy, ich rodziny, a może również współpracownicy B2B czy kontrahenci). Można bowiem spotkać się z tezą, że w części, w jakiej wydatki dotyczą np. rodzin pracowników, prawo do odliczenia nie przysługuje. Znaleźć można w tym zakresie też orzeczenia – np. wydane przez WSA we Wrocławiu z 3 sierpnia 2023 r., sygn. akt I SA/Wr 154/23/23 – które wskazują, że spółka ma prawo odliczyć VAT naliczony, gdy organizuje firmowe spotkania (w tym Wigilie), gdy uczestnikami są członkowie rodzin pracowników lub przedstawiciele samorządu lokalnego.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn