Wydatki w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR – na organizację imprez, jak np. konkursy świąteczne czy zawody sportowe, w części dotyczącej członków rodzin pracowników, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą i przysługuje od nich odliczenie VAT – takie jest stanowisko WSA we Wrocławiu z 3 sierpnia 2023 r., sygn. akt I SA/Wr 202/23.

W tym kontekście Bartosz Bogdański, partner, doradca podatkowy, zauważa, że:

Wyrok WSA we Wrocławiu wpisuje się w nurt liberalnej interpretacji przepisów z zakresu podatku VAT, gdzie nadrzędną zasadą jest zasada neutralności podatku VAT. Zgodnie z tą zasadą aby odliczyć VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wymagany jest związek z opodatkowaną działalnością gospodarczą i związek ten może być pośredni.

Przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie od kilkudziesięciu lat, jednak interpretacja ulega ciągłym modyfikacjom. Stosunkowo niedawno organy podatkowe uznawały prawo do odliczenia od wydatków dokumentujących „twarde” koszty, natomiast wydatki którym można było przypisać jakiekolwiek wykorzystanie na potrzeby prywatne były uznawane za wydatki nie dające prawo do odliczenia. Wraz z popularyzacją idei CSR rośnie przyzwolenie na odliczanie VAT od takich wydatków jak wydatki poniesione na konkursy świąteczne, zawody sportowe, imprezy integracyjne. Jednakże o ile organy podatkowe zaczęły akceptować odliczenie VAT od wydatków na świadczenia z których korzystają pracownicy to jednak w dalszym ciągu trudno jest im zgodzić się na rozszerzenie kręgu odbiorców świadczeń.

Wyrok WSA potwierdza, iż jeżeli godzimy się z tym że CSR pozytywnie wpływa na rozwój biznesu to nie można ograniczyć prawa do odliczenia VAT tylko do niektórych wydatków poniesionych w ramach polityki CSR. Zatem jeżeli z imprezy integracyjnej skorzystały rodziny pracowników i skoro podatnik twierdzi, że te działania są przydatne dla rozwoju biznesu, to organ podatkowy nie ma prawa do innej oceny. To do wyłącznej kompetencji podatnika należą decyzje w kwestii tego jakie działania w kwestii biznesowej są najbardziej uzasadnione.

Zatem istotne dla odliczenia VAT jest wykazanie przynajmniej pośredniego związku wydatku z działalnością gospodarczą, natomiast nie jest konieczne udowodnienie, że poniesione wydatki rzeczywiście przełożyły się na korzyść biznesową po stronie podatnika.

***

#WIĘCEJ w dzienniku Rzeczpospolita >>

https://www.rp.pl/podatki/art39207771-to-ze-w-wydarzeniu-uczestniczy-rodzina-nie-przekresla-odliczenia.