Formularz TPR: jak wypełnić informację o cenach transferowych – o co pytają na szkoleniach?

Chociaż składanie formularza TPR nie jest dla podatników nowym obowiązkiem, to każdoroczne zmiany w przepisach powodują, że ponowne wypełnienie tego obowiązku może okazać się wyzwaniem.

Ze względu na włączenie do formularza TPR za 2022 r. oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, warto, aby podatnicy zobowiązani do złożenia tego formularza, przygotowali się do tego wcześniej, zwłaszcza pod kątem zmian technicznych i podpisywania formularza.

Tegoroczna lista zmian, jakie wprowadzono do formularzy składanych za 2022 r., dotyczy niemal każdego obszaru. Mamy do czynienia ze zwiększeniem zakresu danych, jakie organy mają otrzymać w formularzu, a przede wszystkim:

  • z dodaniem do formularza TPR oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych;
  • ze zmianą terminu składania formularza TPR do 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (na moment przygotowania tej publikacji Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia wydłużającego termin składania TPR za 2022 r. o trzy miesiące);
  • ze zmianą organu, do którego składa się informację TPR, z szefa Krajowej Administracji Skarbowej na odpowiedni dla podatnika urząd skarbowy;
  • z wieloma zmianami technicznymi związanymi m.in. z podpisywaniem formularza;
  • z dodaniem możliwości raportowania nowych zwolnień z obowiązków cen transferowych (np. zwolnienie dla tzw. czystych refaktur i safe harbour).

#WIĘCEJ w artykule Marty Klepacz, Natalii RutkowskiejŁukasza Kluczki na stronie Dziennika Gazety Prawnej >

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/59260,13-listopada-2023/76879,Podatki-i-Ksiegowosc/886653,Formularz-TPR:-jak-wypelnic-informacje-o-cenach-transferowych.html.