Gorąca czekolada przedmiotem sporu stawkowego na gruncie VAT – wyrok TSUE

TSUE w wyroku z 5 października 2023 r.[1] orzekł, że środki spożywcze składające się z tego samego głównego składnika i zaspokajające tę samą potrzebę przeciętnego konsumenta, mogą podlegać dwóm różnym obniżonym stawkom VAT.

Podłoże sporu

Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy przedsiębiorcą prowadzącym kawiarnię a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej. Powyższe w zakresie stawki VAT na jeden z napojów sprzedawanych w lokalu podatnika. Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) dla napoju czekoladowego przygotowywanego na bazie mleka i sosu czekoladowego. Organ podatkowy uznał, że sprzedaż na wynos i sprzedaż na miejscu tego napoju należy potraktować jak  dostawę towarów, którym towarzyszą usługi dodatkowe, a mianowicie, przygotowanie i podanie napoju klientowi do bezpośredniej konsumpcji. W związku z tym do świadczenia tego należy zastosować obniżoną stawkę VAT – 8%.

Przedsiębiorca zakwestionował decyzję organu pierwszej i drugiej instancji, który podtrzymał w mocy wydaną decyzję. Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu, który zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym.

Wyrok TSUE

TSUE uznał, że środki spożywcze, które składają się z tego samego głównego składnika i zaspokajają tę samą potrzebę przeciętnego konsumenta, podlegają dwóm różnym obniżonym stawkom VAT. Wspomniane w zależności od tego, czy są one sprzedawane detalicznie w sklepie, czy też są przygotowywane i podawane klientowi na gorąco na jego zamówienie w celu natychmiastowego spożycia. Warunkiem jest, aby owe środki spożywcze nie wykazywały analogicznych właściwości pomimo wspólnego głównego składnika lub żeby różnice między tymi środkami, w tym dotyczące usług wspomagających, jakie towarzyszą ich dostawom, w istotny sposób wpływały na decyzję przeciętnego konsumenta o zakupie jednego lub drugiego z tych środków.

Sprawa wróci do WSA, który będzie musiał ustalić:

  • po pierwsze, czy napoje mleczne rozpatrywane w postępowaniu głównym wykazują analogiczne właściwości,
  • po drugie, czy zaspokajają one te same potrzeby konsumenta,
  • po trzecie, czy różnice między tymi napojami mlecznymi wywierają decydujący wpływ na wybór przeciętnego konsumenta polegający na zakupie jednego lub drugiego z tych napojów.

W wyroku podkreślono, że wystarczy, aby trzecie kryterium zostało spełnione, by uznać, że dane towary lub usługi nie są podobne, a zatem objęcie ich różnymi obniżonymi stawkami VAT nie narusza w konsekwencji zasady neutralności podatkowej.

Komentarz

W tej sprawie spodziewamy się, że sąd rozstrzygający wskaże różnice pomiędzy spornymi towarami, które mają decydujący wpływ na wybór przeciętnego konsumenta. To w konsekwencji będzie skutkowało objęciem spornego napoju obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

***

[1] Sprawa C-146/22.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn