Szybsza rejestracja VAT dla firm zakładanych przez CEIDG

Ministerstwo Finansów planuje wydanie nowej wersji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R(17). Celem zmiany jest przyśpieszenie i uproszczenie procesu rejestracji VAT dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą i składających wniosek rejestracyjny do CEIDG. Pozwoli ona na jednoczesne złożenie wniosku CEIDG-1 wraz z załącznikiem VAT-R jeszcze przed otrzymaniem przez podatnika numeru identyfikacji podatkowej (NIP). W konsekwencji pozwoli to na składanie wniosku o rejestrację VAT przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, które nie mają jeszcze nadanego numeru NIP.

Planowana zmiana ma polegać na tym, że w rubryce 1 ,,Identyfikator podatkowy NIP podatnika’’ formularza VAT-R, zostanie dodana informacja, zgodnie z którą „pola nie wypełnia się w przypadku, gdy formularz jest składany przez podmiot dokonujący rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług, któremu nie został nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP), w postaci elektronicznej jako załącznik do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.

Takie rozwiązanie znacznie przyśpieszy proces rejestracji VAT dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Do tej pory, rejestrując firmę za pośrednictwem CEIDG, podatnicy musieli składać dwa zgłoszenia – najpierw wniosek CEIDG-1, a później, po otrzymaniu numeru NIP, kolejny wniosek CEIDG-1. Powyższe wynikało z tego, że dopiero po otrzymaniu numeru NIP możliwe było ponowne złożenie wniosku CEIDG-1 wraz z załącznikiem stanowiącym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

Proponowane rozwiązanie pozwoli więc na znaczne ułatwienie procesu zakładania firmy w CEIDG i przyśpieszenie rejestracji VAT. Jednak, co istotne, dotyczy ono tylko podmiotów, które podlegają rejestracji w CEIDG i składają zgłoszenie rejestracyjne VAT-R elektronicznie (w CEIDG lub w aplikacji mObywatel) jako załącznik do wniosku CEIDG-1. Zmiana dotyczy więc jedynie przedsiębiorców, którzy podlegają rejestracji w CEIDG (jednoosobowych działalności gospodarczych, wspólników spółek cywilnych osób fizycznych).

Nowy formularz nie będzie więc dotyczył wszystkich przedsiębiorców, w tym firm podlegających rejestracji w KRS, jak i podatników dokonujących rejestracji w formie papierowej, którzy dalej będą musieli poczekać na nadanie numeru NIP.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, z uwagi na to, że nie wszyscy przedsiębiorcy podlegają rejestracji za pośrednictwem CEIDG, pozostawiona będzie możliwość dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług na dotychczasowych zasadach, czyli w postaci ,,papierowej’’ bezpośrednio do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, listownie lub w postaci elektronicznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2023 r.[1] znajduje się obecnie w fazie konsultacji i opiniowania[2]. Po jego wydaniu wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, poprzedni wzór zgłoszenia VAT-R(16) będzie mógł być stosowany do końca 2023 r.

*****

[1] Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

[2] Adres: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374500/katalog/12990558#12990558.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn