Jak zmiany w PCC wpłyną na rynek PRS w Polsce?

Nowe przepisy ustawy o PCC zakładają, że nabycie szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego (w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej) lub udziałów w takich lokalach mieszkalnych, będzie podlegać opodatkowaniu PCC według stawki 6 proc. Nowa stawka będzie miała zastosowania w przypadku tych transakcji, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. A zatem, jeżeli dana transakcja podlegałaby zwolnieniu z VAT (obligatoryjnemu albo fakultatywnemu), dodatkowy PCC nie będzie miał zastosowania.

Biorąc pod uwagę, że nowe przepisy PCC dotyczą „lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość”, stawka PCC w wysokości 6 proc. nie znajdzie zastosowania do transakcji, których przedmiotem są całe budynki mieszkalne. A zatem sytuacje, gdy deweloper, na zlecenie inwestora, buduje budynek przygotowany „pod wynajem”, a następnie sprzedaje go temu inwestorowi, nie powinny być opodatkowane dodatkowym PCC. Ponadto, sprzedaż lokali niemieszkalnych (nawet wyodrębnionych prawnie), również nie będzie podlegała nowemu PCC (a warto pamiętać, że sporo inwestycji PRS prowadzonych jest także w ramach budynków niemieszkalnych). Podkreślmy, że wspomniana kwestia „odrębności” lokali nie może być utożsamiana z „samodzielnością” lokali.

*****

#WIĘCEJ w artykule Piotra Paśki na stronie prawo.pl:

https://www.prawo.pl/podatki/pcc-od-hurtowych-zakupow-mieszkan,522256.html.

#WIĘCEJ także w dzienniku Rzeczpospolita:

https://www.mddp.pl/zmiany-w-pcc-a-najem-instytucjonalny-mieszkan/

oraz na stronie Dziennik Gazeta Prawna:

https://www.mddp.pl/walka-ze-spekulantami-tylko-na-papierze-nowelizacja-ustawy-o-pcc-budzi-watpliwosci/.